Edukacja ekologiczna w trzciańskim przedszkolu.

EDUKACJA EKOLOGICZNA W TRZCIAŃSKIM PRZEDSZKOLU - 15.12.2011

    Kształtowanie świadomości ekologicznej to proces, który powinien rozpoczynać się już na etapie edukacji przedszkolnej. Jak uczyć dbania o środowisko i uwrażliwiania najmłodszych na piękno otaczającej je przyrody? Można to uczynić na wiele sposobów.
     Przybliżanie dzieciom zagadnień związanych z ekologią i troską o środowisko jest wpisane w program wychowawczo - dydaktyczny każdego przedszkola. Ponieważ najmłodsi najszybciej uczą się poprzez zabawę, odkrywanie i praktyczne doświadczenia, warto wykorzystywać codzienne aktywności do przekazania im cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w świecie przyrody.
     Starsze przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Trzcianie, problematykę dotyczącą ekologii postanowiły pokazać najmłodszym dzieciom oraz rodzicom poprzez teatrzyk ekologiczny. W dniu 15.12.2011 r. , przy pięknej dekoracji i w wspaniałych strojach, wagę problemów ekologicznych zaprezentowały w teatrzyku pt. "Moja ziemia, mój świat". Taka forma edukacji pobudza ciekawość, inspiruje do działania, o czym można było się przekonać podczas wspólnej segregacji śmieci, prowadzonej przez panią Mirellę Lange - mamę jednego z przedszkolaków, która wspiera przedszkole w działalności proekologicznej. Warto dodać, że rodzice chętnie uczestniczą w życiu przedszkola, podejmują różne działania w ramach współpracy z wychowawcami. Wspólne działania dają znacznie większe szanse na uzyskanie oczekiwanych efektów wychowawczo - dydaktycznych.
     Koordynacją powyższych działań zajmowała się pani Lucyna Wrona przy współpracy z panią Marią Łukasik.

Edukacja ekologiczna w trzciańskim przedszkolu. Edukacja ekologiczna w trzciańskim przedszkolu.
Edukacja ekologiczna w trzciańskim przedszkolu. Edukacja ekologiczna w trzciańskim przedszkolu.

Edukacja ekologiczna w trzciańskim przedszkolu.

wstecz