"Orlik 2012" w Trzcianie.

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ "ORLIKA 2012" W TRZCIANIE - 17.11.2011

      Dnia 17 listopada 2011 r. zakończyła pracę komisja powołana przez Wójta Gminy Trzciana do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą "Moje Boisko - Orlik 2012". Pracowała w składzie: inż. Stanisław Kowalczyk - Przewodniczący Komisji, Aleksandra Kukla - Podinspektor Urzędu Gminy, mgr inż. Wojciech Kurczak - Inspektor Urzędu Gminy, Ryszard Rybka - Sołtys wsi Trzciana. Przy udziale Pana Jana Pustelnika - kierownika budowy i Pana Mariusza Piszczka - inspektora nadzoru postanowiła uznać roboty za wykonane oraz zakończone (zgodnie z warunkami umowy Nr 6/2011 z dnia 05.08.2011 r.) i odebrać przedmiot zamówienia od Wykonawcy. Wartość umowna wykonanych prac wynosiła 1 266 431,01 zł brutto. Wykonawcą była Firma Projektowo - Budowlana "Legutki i Krasoń" Sp. j. z Krakowa, którą reprezentował Prezes - Andrzej Legutki.
     W ramach inwestycji wykonano: boisko do piłki nożnej o wymiarach: 30 x 62 m,boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1 x 32,1 m, ogrodzenie i oświetlenie terenu, wybudowano budynek sanitarno - szatniowy i chodnik. Obiekt został przyjęty do utrzymania przez Urząd Gminy.
     Oficjalne otwarcie "Orlika" planowane jest w miesiącach wczesnowiosennych. Obecnie z uwagi na sezon zimowy jedynie zorganizowane grupy chętnych mogą uzgadniać warunki i termin korzystania z kompleksu z Inspektorem UG - Panem Wojciechem Kurczakiem.

Radni i sołtysi wizytowali obiekt w dniu 23 listopada 2011 roku. Radni i sołtysi wizytowali obiekt w dniu 23 listopada 2011 roku.

Radni i sołtysi wizytowali obiekt w dniu 23 listopada 2011 roku.

Odbiór inwestycji w dniu 17 listopada 2011 roku. Odbiór inwestycji w dniu 17 listopada 2011 roku.

Odbiór inwestycji w dniu 17 listopada 2011 roku.

Budynek sanitarno - szatniowy. Jedno z pomieszczeń szatniowych.
Boisko wielofunkcyjne. Tablica informacyjna na budynku.
POPRZEDNIA INFORMACJA >>>

wstecz