Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Trzciana

     Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619) nakłada na każdy podmiot administracji publicznej obowiązek stworzenia w Internecie własnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Biuletyny muszą być uruchomione i wypełnione treścią do 1 lipca 2003.

BIP GMINY TRZCIANA

RADA GMINY WÓJT GMINY URZĄD GMINY STATUT
STRATEGIA ROZWOJU ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZENIA WÓJTA LGD "DOLINA RABY"
GOPS

Centralny Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.gov.pl

wstecz