LGD "Dolina Raby"

INFORMACJA Z DNIA 01 MARCA 2011

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA RABY" ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA POŚREDNICTWEM LGD "DOLINA RABY" NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: 10 marca 2011, godz. 16.00 - 19.00
Miejsce: Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1

W programie:
1. Przedstawienie LGD, zasady i kryteria wyboru projektów itp.
2. Omówienie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
3. Omówienie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
    Wykładowcą na szkoleniu będzie Pani Marta Starmach z krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciel LGD.
    Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Będzie możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa po wcześniejszym skontaktowaniu się z nami.

Zgłoszenia:
Telefon: 014/6854444; 600856618
e-mail: biuro@dolinaraby.pl
adres: Biuro LGD "Dolina Raby"
    Chrostowa 1A
    32-742 Sobolów
    (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy)

LGD "Dolina Raby" zaprasza na szkolenie.

Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]