LGD "Dolina Raby"

INFORMACJA Z DNIA 21 KWIETNIA 2010

  Serdecznie zapraszamy na pierwszą część szkolenia nt. możliwości pozyskiwania środków z PROW na realizację projektów za pośrednictwem LGD "Dolina Raby".
   Szkolenie odbędzie się 29.04.2010 od godz. 16.30 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1.

Urzędy Gmin prosimy o zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Prosimy również o poinformowanie potencjalnych beneficjentów z terenu gminy w szczególności przedstawicieli Ośrodków kultury, Stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Parafii, Klubów sportowych.

    Przypominamy, że pierwszy nabór na rok 2010 trwa od 19.04 - 14.05.2010

Zaproszenie na szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA:
I część: 29.04.2010 Zespół Szkół w Dąbrowicy

16.30 - rozpoczęcie szkolenia (kawa powitalna);
16.35 - możliwość pozyskania środków na realizację projektów z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby",
17.45 - przerwa z poczęstunkiem,
18.00 - projekt zmian w rozporządzeniu o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju ,
19.00 - zakończenie szkolenia.
Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 600 856 618.

Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]