LGD "Dolina Raby"

INFORMACJA Z DNIA 28 SIERPNIA 2010

   Lokalna Grupa Dzialania "Dolina Raby" zaprasza na spotkanie szkoleniowe pt. "Małe projekty - szansą rozwoju i promocji regionu".

Data: 15 września 2010 (środa)
Miejsce: Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
Godzina: 17.00

W programie między innymi:
Jak ubiegać się o środki finansowe z programu LEADER na realizację celów statutowych organizacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Dolina Raby"

Spotkanie przeznaczone w szczególności do organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich gmin członkowskich LGD w tym: OSP, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, a także domy kultury, muzea, orkiestry, zespoły regionalne, rękodzielnicy, producenci potraw regionalnych itp.

Zgłoszenia do 13.09 pod nr. tel 14 685 44 44 lub 600 856 618 lub biuro@dolinaraby.pl
Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo z imienia i nazwiska otrzymają certyfikaty.

Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]