LGD "Dolina Raby"

INFORMACJA Z DNIA 29 MARCA 2010

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" działającej na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 19.04.2010 - 14.05.2010

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania :   "Dolina Raby" miejscowość: Chrostowa 1A 32-742 Sobolów, (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w godz. 9.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Polecamy korzystać z wniosków na stronie: http://www.wrotamalopolski.pl/root_PROW/Nabory/Ogloszenia+o+naborach/

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" miejscowość: Chrostowa 1A 32-742 Sobolów (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w godz.9.00-14.00.

Wysokość dostępnych środków w tym naborze na operacje w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu:
."Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wynosi: 50 000,00 zł
."Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wynosi: 100 000,00 zł
."Odnowa i rozwój wsi" wynosi: 450 000,00 zł
."Małe projekty" wynosi: 70 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 014 685 44 44 oraz 600 856 618.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]