LGD "Dolina Raby"

INFORMACJA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010

    LGD "Dolina Raby" ogłasza nabór wniosków z zakresu dzialan "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty". Wnioski należy składać od 18.10 - 5.11.2010 roku w biurze LGD. Limity dostępnych środków są dostępne w ogłoszeniu o naborze.

    Przypominamy, że obowiązują nowe formularze wniosków dla ww. działań dostępne na stronie www.dolinaraby.pl Ostatnia aktualizacja wniosku i instrukcji na "Małe projekty" z dnia 27.09.2010.
Przypominamy również, że obowiązują nowe lokalne kryteria wyboru projektu oraz nowy opis projektu, dostępne na stornie LGD w dziale "Wnioski" ---> "Wspólne dla wszystkich".
Prosimy o zapoznanie się z nowo obowiązującymi kryteriami i nową punktacją. Zmieniło się również rozporządzenie dotyczące Wdrażania LSR dla małych projektów między innym nowe zakresy pomocy oraz 30% wkład w postaci pracy własnej lub udostępniania ziemi bądz nieruchomości, zniknął załącznik nr 2 do rozporządzenia - katalog kosztów kwalifikowalnych. Nowelizacja dostępna na stronie LGD.

Zainteresowanych zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej - www.dolinaraby.pl.

[wstecz]                                                                      [trzciana.pl]