INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Bochnia, dn. 17.05.2010 r.
Panowie Burmistrzowie/ Wójtowie
z terenu Powiatu Bocheńskiego
wg rozdzielnika

Dotyczy: egzaminu maturalnego w 2010 roku

    Uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją powodziową na terenie Powiatu Bocheńskiego abiturienci szkół średnich, którzy z przyczyn losowych nie wzięli udziału w egzaminie maturalnym w wyznaczonym terminie, będą mogli przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wg następującego harmonogramu:

Informacja dla maturzystów.

    Proszę o umieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu, tablicach informacyjnych na terenie Miast i Gmin oraz na gminnych stronach internetowych

                                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                                  Starosta Jacek Pająk

[wstecz]