Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

29.VI.2006 - INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

 
Paweł Sroka na XXIX Sesji Rady Gminy w Trzcianie.

   Gminne Centrum Informacji w Trzcianie rozpoczęło swoją działalność dnia 15 grudnia 2003 r. Promocja Centrum realizowana była przez cały rok, przede wszystkim poprzez aktywne działania m.in.: liczne ulotki, plakaty, broszurki. Do pracy w Centrum Informacji skierowana została jedna stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy. Gminne Centrum Informacji i Świetlica czynne było przez sześć dni w tygodniu, praca odbywa się w systemie dwuzmianowym. Zazębianie się zmian pozwalało pracownikom na przekazywanie zadań, lepszą komunikację oraz sprawniejsze funkcjonowanie Centrum.

      
      Gminne Centrum Informacji do dnia 26 czerwca 2006 r. odwiedziło ponad 1400 osób. Każdy korzystający z usług GCI ma obowiązek wpisania się do prowadzonego rejestru, gdzie wyszczególnione są takie rubryki jak: data, imię i nazwisko oraz cel wizyty. Znaczną część klientów GCI stanowią dzieci i młodzież, do drugiej grupy należą rolnicy poszukujący pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach. Nie należy jednak zapominać, iż zostało ono powołane przede wszystkim dla potrzeb ludzi szukających zatrudnienia oraz chcących dalej kształcić się i podnosić kwalifikacje. Placówka ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNE CENTRUM INFORMACJI W TRZCIANIE - WG STANU NA DZIEŃ 26.06.2006 r.
Praca
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni
W ramach swojej działalności Centrum nawiązało stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. PUP w Bochni na bieżąco przesyła aktualne oferty pracy, które są udostępniane osobom bezrobotnym poszukującym pracy. Od początku działalności GCI Powiatowy Urząd Pracy w Bochni przesłał ponad 800 ofert pracy. Współpraca z Urzędem Pracy dotyczy także przekazywania informacji na temat organizowanych kursów, szkoleń oraz przepisów dotyczących bezrobotnych. Każdy bezrobotny może nieodpłatnie skorzystać: z komputera, Internetu, telefonu, ksera, drukarki.
Redagowanie CV i listów motywacyjnych.
Wiele osób zwracało się z prośbą o pomoc w napisaniu Curriculum Vitae i listów motywacyjnych. GCI posiada bazę CV, z czego prawie napisanych zostało przy pomocy pracowników GCI. Wspólnie z zainteresowanymi napisano także 40 listów motywacyjnych. Kilka z tych listów zostało przesłanych do pracodawców poczta elektroniczną GCI gdyż wiele osób nie posiada jeszcze własnego komputera lub Internetu.
Rolnictwo
     Oferowana była także pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe. Centrum posiada także informacje o normach produkcji, przepisach prawnych, systemach jakości, wymogach i normach dla produktów rolnych i produkcji rolnej w głównej mierze związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
W związku z pomocą uczniom w wyborze szkoły propagowane były różnego rodzaju broszury i foldery informujące o dostępnych uczelniach i średnich szkołach. Oferowana była także pomoc w wyszukiwaniu materiałów pomocnych w pisaniu końcowych prac szkolnych a nawet dyplomowych.
Stworzenie "Mini Biblioteczki "
    W GCI powstała mini biblioteka, która zawiera publikacje na temat bezrobocia, zakładania działalności gospodarczej, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz literaturę o Unii Europejskiej. W Centrum udostępniamy także ulotki i broszurki tematyczne m.in. informacje o zawodzie, jak zwiększyć szanse na zatrudnienie, jak pisać ofertę pracy
    W Centrum istnieje również możliwość przeglądu prasy z ogłoszeniami o wolnych miejscach pracy.
Gminne Centrum Informacji stara się pomóc każdemu, kto potrzebuje niezbędnych informacji lub porady.
- informacje na temat zmian w prawie pracy,
- przygotowanie i pomoc w poszukiwaniu materiałów do różnego rodzaju prac pisemnych i wiele innych.
     Posiadamy także fachową literaturę z zakresu informacji budowlanych, prawa Unii Europejskiej, ochrony środowiska itp.
Podsumowanie:
     To w GCI mieszkańcy mogli i mogą nadal korzystać z wszelkich urządzeń biurowych i tu mogą uzyskać wszelkiego rodzaju informację.

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana 2006