Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH PAŃSTWOWYCH

UNIWERSYTETY

Uniwersytet w Białymstoku
www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Gdański
www.univ.gda.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie
www.filus.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
www.uj.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski
www.kul.lublin.pl

KUL-Filia w Stalowej Woli
www.kul.stalwol.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
www.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Łódzki
www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Opolski
www.uni.opole.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Rzeszowski
www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński
www.univ.szczecin.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.uni.torun.pl

Uniwersytet Zielonogórski
www.uz.zgora.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
www.amu.edu.pl

UCZELNIE TECHNICZNE

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej
www.ath.bielsko.pl

Politechnika Białostocka
www.pb.bialystok.pl

Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
www.atr.bydgoszcz.pl

Politechnika Częstochowska
www.pcz.czest.pl

Politechnika Gdańska
www.pg.gda.pl

Akademia Morska w Gdyni
www.am.gdynia.pl

Politechnika Śląska
www.polsl.gliwice.pl

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
www.tu.kielce.pl

Politechnika Koszalińska
www.tu.koszalin.pl

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
www.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
www.pk.edu.pl

Politechnika Lubelska
www.pol.lublin.pl

Politechnika Łódzka
www.p.lodz.pl

Politechnika Opolska
www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska
www.put.poznan.pl

Politechnika Radomska
www.man.radom.pl

Politechnika Rzeszowska
www.prz.rzeszow.pl

Politechnika Szczecińska
www.ps.pl

Wyższa szkoła Morska w Szczecinie
www.wsm.szczecin.pl

Politechnika Warszawska
www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska
www.pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska-Filia w Jeleniej Górze
www.pwr.jgora.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
www.wat.waw.pl

UCZELNIE EKONOMICZNE

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
www.ae.katowice.pl

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
www.ae.krakow.pl

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
www.ae.poznan.pl

Szkoła Główna handlowa w Warszawie
www.sgh.waw.pl

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
www.ae.wroc.pl

UCZELNIE PEDAGOGICZNE

Akademia Bydgoska
www.ab-byd.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
www.wsp.czest.pl

Akademia Świętokrzyska w Kielcach
www.pu.kielce.pl

Akademia Pedagogiczna w Krakowie
www.ap.krakow.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach
www.ap.siedlce.pl

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
www.wsp.slupsk.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
www.aps.waw.pl

UCZELNIE ROLNICZE

Akademia Rolnicza w Krakowie
www.ar.krakow.pl

Akademia Rolnicza w Lublinie
www.ar.lublin.pl

Akademia Rolnicza w Poznaniu
www.au.poznan.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach
www.ap.siedlce.pl

Akademia Rolnicza w Szczecinie
www.ar.szczecin.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
www.sggw.waw.pl

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
www.ar.wroc.pl

UCZELNIE MEDYCZNE

Akademia Medyczna w Białymstoku
www.amb.edu.pl

Akademia Medyczna w Bydgoszczy
www.amb.bydgoszcz.pl

Akademia Medyczna w Gdańsku
www.amg.gda.pl

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
www.slam.katowice.pl

Akademia Medyczna w Lublinie
www.am.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
www.umed.lodz.pl

Akademia Medyczna w Poznaniu
www.am.poznan.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
www.pam.szczecin.pl

Akademia Medyczna w Warszawie
www.amwaw.pl

Akademia Medyczna we Wrocławiu
www.am.wroc.pl

UCZELNIE TEOLOGICZNE

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
www.chat.edu.pl

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
www.pat.krakow.pl

Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
www.pft.wroc.pl

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie
www.jezuici.krakow.pl/ignatianum

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
www.awf.wro.pl

UCZELNIE WOJSKOWE

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
www.wsosp.deblin.pl

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu
www.wsowp.poznan.pl

Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu
http://zi.osa.torun.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
www.wat.waw.pl

Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
www.wso.wroc.pl

UCZELNIE PODLEGŁE MSWiA

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
www.kgp.gov.pl/szkoly/wspol/konferencja/wspol.htm

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
www.sgsp.edu.pl

UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
www.amuz.bydgoszcz.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
www.amuz.dga.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
www.am.katowice.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie
www.amuz.krakow.pl

Akademia Muzyczny w Łodzi
www.amuz.lodz.pl

Akademia Muzyczna w Poznaniu
www.amuz.poznan.pl

Akademia Muzyczna w Warszawie
www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna we Wrocławiu
www.amuz.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
www.aspkat.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
www.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
www.asp.poznan.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
http://cybis.asp.wroc.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
www.pwst.krakow.pl

Akademia Teatralna w Warszawie-Wydział Zamiejscowy w Białymstoku
http://puppet.man.bialystok.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
www.filmschool.lodz.pl

Akademia Teatralna w Warszawie
www.at.edu.pl

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH NIEPAŃSTWOWYCH

Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu
www.bwst.hg.pl

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza
www.tyszkiewicz.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
www.wsbif.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
www.wsi.edu.pl

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Tel. ( 0-33 ) 815-11-07
www.wsa.bielsko.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tel. ( 0-33 ) 812-51-63
www.wseh.pl  

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana 2006