Witamy w serwisie Gminnego Centrum Informacji w Trzcianie !

32 - 733 Trzciana                 Tel. 014 6136142         Email: gci.trzciana@wp.pl

PORADNIK POSZUKUJĄCEGO PRACY

ŻYCIORYS, CV

     Oprócz nazwy życiorys zawodowy możesz spotkać się również z określeniem Curriculum Vitae, CV lub resume. Każda z tych nazw prezentuje dokument, który w sposób uporządkowany i skrótowy, informuje o Tobie, a przede wszystkim o Twoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz zainteresowaniach. Stanowi inwentarz Twoich osiągnięć tworzy rozbudowaną wizytówkę, przedstawia Twoją osobę pracodawcy, może posłużyć jako plan rozmowy kwalifikacyjnej, może być przypomnieniem osoby po rozmowie.

    TYPY ŻYCIORYSÓW:
    - chronologiczny,
    - funkcjonalny,
    - niekonwencjonalny,
    - europejski.

Typ chronologiczny

Ten typ życiorysu pozwoli Ci przedstawić swoją drogę rozwoju zawodowego zgodnie z chronologią czasową. Jest najczęściej stosowanym typem życiorysu, piszą go zarówno absolwenci jak i osoby z doświadczeniem zawodowym. Pozwala on na przedstawienie pracodawcy Twojej historii zawodowej, praktyk, edukacji w sposób uporządkowany, wyznaczony przez konkretne daty.

Struktura życiorysu chronologicznego:

Dane osobowe
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
Zainteresowania
Referencje

Typ funkcjonalny

Ten typ życiorysu pozwoli Ci przedstawić Twoje kompetencje (wiedza, umiejętności , doświadczenia), osiągnięcia zawodowe w taki sposób aby pracodawca miał obraz tego jakim jesteś fachowcem w danej dziedzinie. Ważniejsze od historii edukacji i zatrudnienia oraz zdobytego wykształcenia będzie to co umiesz robić, Twoje kompetencje.

Struktura życiorysu funkcjonalnego:

Dane osobowe
Cel
Streszczenie dotychczas wykonywanej pracy z zaakcentowaniem posiadanego doświadczenia i osiągnięć
Opis kompetencji
Przebieg pracy zawodowej
Wykształcenie
Zainteresowania
Referencje

Typ niekonwencjonalny

Indywidualne przedstawienie wytworów swojej pracy w formie portfolio
    - teczka ze swoimi pracami np. fotografie, szkice, rysunki (artysta plastyk, projektant mody)
    - płyta CD np. ze stworzoną przez siebie stroną www (grafik komputerowy)
    - napisany reportaż, opowiadanie (dziennikarz)
    - Kaseta czy CD z nagraną prezentacją (szkoleniowiec).

Typ europejski

Jest to wzór życiorysu wymagany w krajach należących do Unii Europejskiej może być przydatny jeżeli będziesz starał się o pracę w tych krajach. Możesz się z nim zapoznać na stronie www.europa.eu.int/comm/education.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TREŚCI I FORMY

 • pisz zwięźle i rzeczowo
  Osoba dokonująca wstępnej selekcji cv kandydatów ma około 30 sekund na zapoznanie się z jednym dokumenty. Dlatego też od zwięzłości i rzeczowości zawartych informacji oraz ich graficznej formy może zależeć zakwalifikowanie się do grona kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.
 • przedstawiaj fakty konsekwentnie i logicznie
  Pisząc CV musisz się skupić na tym co najważniejsze. Zastanów się czytając ogłoszenie, jakie są wymagania pracodawcy, jakich oczekuje od kandydata kompetencji (wiedzy, doświadczenia, umiejętności).
 • zadbaj o przejrzystą i czytelną formę
  Zbyt duża ilość informacji napisana drobnym drukiem, bez zachowania odstępów zniechęca do czytania. W celu zwrócenia uwagi czytającego na ważniejsze elementy naszego CV, możemy zastosować wyróżnienia tłustym drukiem (z umiarem).
 • objętość
  CV zwykle powinno mieścić się na jednej stronie, w wyjątkowych sytuacjach na dwóch. Przy opisywaniu swojego doświadczenia zawodowego poświęcaj więcej miejsca stanowiskom będącym w związku z pracą, o którą się starasz. Obowiązującym standardem jest format A4, kartka biała, druk czarny, wielkość czcionek 12-14 pkt. CV należy napisać w edytorze tekstu, jeżeli firma nie wymaga napisania dokumentów odręcznie.

LIST MOTYWACYJNY

    List motywacyjny (nazywany też listem przewodnim lub intencyjnym). Jest to pisemna forma nawiązania kontaktu z pracodawcą. Do listu motywacyjnego załączamy standardowo Curriculum Vitae oraz inne dokumenty, jeśli życzy sobie tego pracodawca np. kopie świadectw i dyplomów. Głównym celem listu motywacyjnego jest przedstawienie własnej osoby, tak aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy i zachęcić go lepszego poznania nas. W efekcie nasz list motywacyjny ma skłonić pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto sporządzając list mamy możliwość wykazania się umiejętnościami językowymi oraz zdolnością przekonywania.

TREŚĆ I STRUKTURA LISTU MOTYWACYJNEGO

 • Imię i nazwisko aplikującego, adres, telefon (lewy górny róg),
 • Miejsce i data przygotowania dokumentu (prawy górny róg),
 • Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, do której kierujemy list, nazwa i adres Firmy (prawa strona pod datą),
 • Zwrot grzecznościowy np. Szanowni Państwo - jeżeli nie udało Ci się uzyskać danych personalnych osoby, która będzie czytała list; Szanowny Panie /Szanowna Pani - gdy wiesz do kogo piszesz (od lewego marginesu, pisany ręcznie),
 • Pierwszy akapit - tu powinna znaleźć się informacja o tym dlaczego aplikujesz do danej firmy (np. odpowiadasz na ofertę prasową, odbyłeś rozmowę telefoniczną, z artykułu prasowego dowiedziałeś się o planach rozwoju firmy artykułu prasowego) oraz wyróżnienie stanowiska na jakie aplikujesz,
 • Drugi akapit: tutaj należy zawrzeć informację uzasadniającą dlaczego jesteś odpowiedni na to stanowisko,
 • Zwrot grzecznościowy "z wyrazami szacunku", "z poważaniem" (z prawej strony, pod tekstem; pisany ręcznie),
 • Podpis (pod zwrotem grzecznościowym; odręczny),

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TREŚCI:

 • W liście motywacyjnym mamy okazję rozszerzyć i uwypuklić najważniejsze naszym zdaniem informacje zawarte w życiorysie. Nie należy jednak powtarzać treści w nim zawartych, ale raczej rozszerzyć lub pogłębić te najistotniejsze z punktu widzenia oczekiwań pracodawcy.
 • Aby zachęcić pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę pisz o tym jakie On będzie miał korzyści z zatrudnienia Ciebie, a nie jakie Ty możesz mieć korzyści wynikające z pracy w jego firmie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FORMY:

 • List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4,
 • Najlepiej pisać go czcionką 12 pkt.
 • Podpis

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

    Rozmowa kwalifikacyjna jest dla pracodawcy najlepszym sposobem na poznanie kandydata na pracownika swojej firmy. Pracodawcy pytają np. o doświadczenie zawodowe, organizację czasu, sposób rozwiązywania problemów, oczekiwania co do nowego stanowiska.

    Warto pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna jest najczęściej ostatnim i najważniejszym etapem w poszukiwaniu pracy i dlatego powinniśmy się do niej dobrze przygotować. Warto zdobyć wcześniej informacje na temat firmy, w której chcemy podjąć pracę. Szczególnie jeśli jest to firma z tradycjami. Może to dać kandydatowi dodatkowe punkty.

    Na spotkanie najlepiej przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej. Mieć schludny wygląd, odpowiedni ubiór. To w gestii zapraszającego należy przywitanie. Przyszły pracodawca powinien zadawać pytania, a my odpowiadać na nie najpełniej i w zgodzie z prawdą. W czasie rozmowy ważna jest, postawa jaką się przybiera. Nie możemy się odchylać do tyłu, opierać się o biurko. Ręce można trzymać swobodnie na kolanach. Nie należy unikać wzroku rozmówcy i patrzeć mu często w oczy, zwłaszcza kiedy mówi. Świadczy to o naszej szczerości i odwadze. Trzeba umieć umotywować chęć pracy w tej firmie, a także wyliczyć swoje predyspozycje na to stanowisko. Warto unikać odpowiedzi "tak" lub "nie". Są to tzw. odpowiedzi zamknięte, które powodują, że rozmowa zamienia się w przesłuchanie, zamiast być pełnym wymiany informacji dialogiem. Na koniec rozmowy można np. pochwalić siedzibę firmy czy gabinet oraz wyrazić zadowolenie, że doszło do tego spotkania.

Plan rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy najczęściej siedmiu zagadnień:

 1. CECHY FIZYCZNE
  Jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, witalności, wzroku, słuchu, mowy, wyglądu, wieku, itp.?
 2. KWALIFIKACJE
  Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy technicznej, specjalistycznego przygotowania i praktyki zawodowej?
 3. SZCZEGÓLNE ZDOLNOŚCI
  Czy wymagane są szczególne zdolności - np. zdolności techniczne, łatwość posługiwania się liczbami, zdolności twórcze, zamiłowanie do pracy z ludźmi?
 4. INTELIGENCJA
  W jakim stopniu wymagana jest umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się?
 5. CECHY CHARAKTERU
  Czy wymagane są umiejętność np.: pracy w zespole, własna inicjatywa, samodzielna praca, upór odpowiedzialność, odporność na stres?
 6. ZAINTERESOWANIA
  Nasze ogólne zainteresowania np. majsterkowanie, sport, działalność artystyczna, praca społeczna itp. mogą ułatwić otrzymanie pracy?
 7. WYMAGANIA DODATKOWE
  Na jakie dodatkowe okoliczności musimy zwrócić uwagę - np. dojazd do domu, opieka nad dziećmi, konieczność pracy po godzinach, praca małżonka itp.

Najważniejsze rzeczy o których należy pamiętać przy rozmowie kwalifikacyjnej.

 1. Punktualność (5 minut przed czasem)
 2. Schludny wygląd, odpowiedni ubiór
 3. Czekamy na powitanie i wskazanie miejsca
 4. Swobodna, ale pełna szacunku postawa
 5. Staranne odpowiedzi na zadane pytania
 6. Prezentacja siebie i swoich zalet
 7. Kilka Naszych pytań na temat pracy
 8. Słuchanie jest równie ważne jak mówienie
 9. Podziękowanie i wyrażenie nadziei na kolejne spotkanie

    O tym, jakie zrobimy wrażenie, decyduje zachowanie, to co rozmówca wie o nas z listu, rozmowy telefonicznej, opinii innych czy doświadczenia. W sytuacji starania się o pracę istotne jest, aby każdy element był spójny aby oddać pozytywny obraz przyszłego pracownika. Dobrze jest przygotowywać się do wypowiedzi - ćwiczyć ładne i zrozumiałe wypowiedzi.

    Po przebytej rozmowie można przeanalizować wypowiedzi aby poznać swoje słabe strony i np. na które pytanie nie potrafiliśmy udzielić odpowiedzi. Taka analiza pozwoli nam uniknąć podobnego błędu podczas kolejnej rozmowy z innym pracodawcą.

    Rozmowa kwalifikacyjna i co dalej?
Firma może zaproponować poddanie się testom. Testy mogą być różne, ale generalnie służą próbie określenia cech osobowości i predyspozycji zawodowych, naszą przydatność na konkretnym stanowisku.

REKRUTACJA I SELEKCJA

Rekrutacja określana jest jako pozyskiwanie przez daną organizację określonej liczby kandydatów, aby następnie przeprowadzić selekcję i wybrać przyszłych pracowników. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami rekrutacji:

Rekrutacja szeroka

Rekrutacja segmentowa

Stosowana przy poszukiwaniu kandydatów np. na stanowisko produkcyjne.

Proste procedury

Poszukiwanie kandydatów na szeroko rozumianym rynku pracy - dotarcie do największej liczby osób.

Stosowana przy poszukiwaniu kandydatów na stanowiska specjalistyczne posiadający odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, cechy charakteru a nawet zainteresowania.

Służy przyciągnięciu kandydatów na konkretne stanowiska do określonego segmentu rynku pracy.

METODY REKRUTACJI

 1. Ogłoszenie prasowe
 2. Komunikaty i ogłoszenia w radiu i telewizji
 3. Współpraca z Urzędami Pracy
 4. Internet
 5. Tablice ogłoszeń
 6. Własna baza danych potencjalnych kandydatów
 7. Baza danych firm rekrutacyjno- selekcyjnych
 8. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi
 9. Współpraca z Akademickimi Biurami Karier
 10. Rekomendacje
 11. Targi Pracy

Zdarza się, że przy rekrutacji następuje podział kandydatów np.

 • Ze względu na związek z firmą - członkowie rodzin, kandydaci którzy pracowali już w firmie np. na zastępstwie, na umowę zlecenie
 • Ze względu na stosunek do pracy: osoby bezrobotne, osoby pracujące, osoby czasowo nie pracujące, absolwenci, studenci.

Etapy rekrutacji są ściśle związane z selekcją.

Selekcja jest to część procesu pozyskiwania pracowników zakończona ostatecznym wyborem odpowiedniego kandydata.
Selekcja przebiega etapowo:

 • Zapoznanie się z ofertą pisemną ( CV, list motywacyjny) kandydata
 • Rozmowa wstępna z kandydatem
 • Weryfikacja informacji podanych przez kandydata
 • Rozmowa kwalifikacyjna ostateczna
 • Badania lekarskie
 • Zatrudnienie wybranego kandydata

Podczas selekcji kandydat na pracownika wybierany jest na podstawie określonych kryteriów są one weryfikowane podczas różnych etapów selekcji- np. podczas rozmów z kandydatem.

Po akcji rekrutacyjnej z pisemnych ofert kandydatów przeprowadzana jest pierwsza selekcja. Z wybranymi osobami przeprowadzane są rozmowy wstępne, które na ogół trwają krótko, ale dają obraz ogólnej opinii o kandydacie i jego kwalifikacjach na dane stanowisko. Następnie sprawdzane są referencje czyli skontaktowanie się z osobą, która ich udzieliła. Wybrani kandydaci przechodzą testy psychologiczne - które identyfikują ich umiejętności, uzdolnienia i cechy osobowości ważne z punktu widzenia przyszłego stanowiska pracy. Głównie na podstawie testów przeprowadzana jest kolejna rozmowa . Kluczowym etapem selekcji jest rozmowa ostateczna. Przeprowadzana z osobami, które mają największe szanse na zatrudnienie i odniesienie sukcesu na tym stanowisku pracy. Wymagane jest również przedstawienie wyników badań lekarskich, aby ustalić czy praca na danym stanowisku pracy nie będzie miała złego wpływu na stan zdrowia kandydata. Teraz ostateczny wybór jest już formalnością. Ta złożona etapowo selekcja odbywa się najczęściej przy rekrutacji segmentowej. Tak wygląda wybór kandydata na specjalistyczne i niejednokrotnie odpowiedzialne stanowisko. Przy rekrutacji szerokiej wystarczą tylko pisemne oferty kandydata i rozmowa kwalifikacyjna. Selekcja jest więc prostsza i krótsza.

Wielu pracodawców wynajmuje firmy rekrutacyjno- selekcyjne one prowadzą rekrutację na wszystkie stanowiska lub tylko te wybrane. Niejednokrotnie takie firmy posiadają już swoją bazę kandydatów, ogłaszają się w prasie, radiu. Można powiedzieć, że specjalizują się w selekcji specyficznej - kandydatów dla określonej grupy zawodowej. Firmy executive serach - prowadzą rekrutację dla firm, które poszukują kandydatów wyłącznie na stanowiska kierownicze. W tym celu korzystają z metody poszukiwania bezpośredniego np. z tzw. łowcy głów (head hunters) - który poszukuje kandydatów z pośród najlepszych studentów, absolwentów lub po prostu w konkurencyjnej firmie z danej branży

STRATEGIE SELEKCYJNE

Selekcja kandydatów polega na sprawdzeniu przydatności kandydata na stanowisko. Przede wszystkim sprawdzenie przydatności zawodowej - to określenie odpowiedniości kandydata z punktu widzenia określonych kryteriów, spełnienie przez kandydata wymagań zawartych w profilu.

Pay-off- po każdym etapie selekcji eliminowana jest pewna grupa kandydatów, która wypadła gorzej w stosunku do reszty ona też przechodzi do dalszego etapu selekcji.

Kompensacyjna - decyzje podejmuje się na końcu procesu w stosunku do całej grupy kandydatów.

METODY SELEKCJI

 • Ocena dokumentacji aplikacyjnej
 • Wywiad telefoniczny
 • Sprawdzenie referencji
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Testy psychologiczne
 • Metody selekcji w grupie

Istnieje wiele technik ( metod) selekcji dlatego osoba poszukująca pracy powinna być przygotowana, na to że może spotkać również te rzadziej spotykane. Do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych należy analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, istnieją metody, które ostatnio stają się modne podczas selekcji kandydatów jak np. testy psychologiczne lub Assessment Centre to tzw. Centrum Oceny Zintegrowanej

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Chętnie wykorzystywane podczas rekrutacji przez pracodawców i firmy rekrutacyjne ponieważ pozwalają na zobrazowanie i zmierzenie kompetencji, umiejętności i cech osobowościowych, które wymagane są na określonym stanowisku wdanej firmie. Uważa się, że testy psychologiczne zapewniają trafność i wiarygodność odpowiedzi.

Rodzaje testów:

Testy osiągnięć i umiejętności

 • badają jakość wiedzy i poziom opanowania umiejętności wcześniej nabytych
 • badają umiejętności wymagane na danym stanowisku np. maszynopisanie
 • badają wiedzę z zakresu np. prawa pracy, finansów, księgowości

Testy osobowości

 • mówią o trwałych cechach osobowościowych i emocjonalności kandydata
 • badają temperament
 • na ich podstawie można przewidzieć zachowanie w sytuacji zawodowej
 • wskazują stopień dojrzałości społecznej

Testy inteligencji

- testy standaryzowane:
Inteligencja ogólna - sprawdzenie podstawowych czynności umysłowych człowieka
Inteligencja skrystalizowana - zbiór szczegółowych zdolności intelektualnych (np. abstrakcyjno- logiczne)

Testami specjalistycznymi mogą się posługiwać tylko psychologowie. Testy osiągnięć i umiejętności może opracować i stosować we własnym zakresie pracodawca w procesie rekrutacji i selekcji.

ASSESSMENT CENTRE TZW. CENTRUM OCENY

Assessment Centre to tzw. Centrum Oceny Zintegrowanej Metoda ta polega na poddaniu kandydatów serii indywidualnych i grupowych zadań, ćwiczeń, testów - tematycznie związanych ze stanowiskiem. Wszystko to podlega ocenie przez kilka osób ( asesorów) tak aby uzyskać największą obiektywność ocen. Centrum Oceny może się składać z wielu etapów. Centrum Oceny to metoda czasochłonna i kosztowna.

Zadania realizowane w ramach Centrum Oceny:

Trudne sytuacje interpersonalne
Badane jest zachowanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, asertywność, umiejętność przekonywania.

Dyskusje lub zadania grupowe
Badane i obserwowane są umiejętności pracy grupie, aktywność, miejsce jakie zajmujemy w grupie, komunikatywność.

Koszyk zadań lub inaczej koszyk z pocztą
Badane jest planowanie, odporność na stres, ustalanie priorytetów, zrządzanie czasem. Kandydat musi wykonać zadanie określić kolejność realizowanych działań ze względu na ich ważność, na to wszystko ma wyznaczony czas. ( może to być np. sortowanie koszyka z pocztą).

Prezentacja
Badana jest odporność na stres, zachowanie podczas publicznych wystąpień (język ciała), komunikatywność, zainteresowanie i przyciągnięcie uwagi słuchaczy.

Case study
Badana jest umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, myślenie kreatywne, dobre planowanie działań i wyznaczanie priorytetów. Kandydat musi wykonać określone zadania w wyznaczonym czasie. Zadania wymagają zaangażowania specjalistycznych kwalifikacji, określonej wiedzy. Zadania wiążą się najczęściej z działalnością firmy.

Środki na podjecie działalności gospodarczej

Regulacje prawne:

1/ art. 46 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99.poz. 1001)

2/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków funduszu kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy /Dz.U z 2004r. nr 196, poz. 2018/,

3/ Regulamin dyrektora PUP w Oświęcimiu w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

Starosta Oświęcimski na zasadach określonych w art.46 ustawy oraz w rozporządzeniu może ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu:

 • jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, (w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej 500% (obecnie do 12.027,30 zł) przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 300% (obecnie do 7.216,38 zł) przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 200% (obecnie do 4.810,92 zł) przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni).
 • oraz refundować koszty pomocy prawnej konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej (do wysokości 80% (obecnie do 2.405,46 zł) udokumentowanych kosztów , nie wyższej jednak niż przeciętne wynagrodzenie).

Środki te nie mogą być przyznane bezrobotnemu, jeżeli:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 2. otrzymał pożyczkę z Funduszu Pracy lub środki z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 3. nie spełnia warunków, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12.01.2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (DZ.Urz.WEL. 10 z 13.01.2001).
 4. zamierza przystąpić do spółdzielni socjalnej, która zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo zalega z opłacaniem innych danin publicznych;
 5. zamierza przystąpić do spółdzielni socjalnej, która posiada nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
 6. był karany za przestępstwo umyślne;
 7. w okresie 12 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku prowadził własną działalność gospodarczą;
 8. ubiega się przyznanie środków z zamiarem przeznaczenia powyżej 50% wnioskowanej kwoty na zakup towaru.

Przyznane bezrobotnemu środki nie mogą być wykorzystane w ramach umowy sprzedaży zawartej z krewnym w linii prostej. Poniesienie kosztów dokumentowane będzie na podstawie rachunków oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych należności.

Bezrobotny składa w Urzędzie wniosek o przyznanie środków wraz z odpowiednimi załącznikami. We wniosku określa się:

 1. kwotę wnioskowanych środków;
 2. rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
 3. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń;
 4. szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków;
 5. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki, tryb, zasady i kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa Zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia Regulamin

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje zawarta z bezrobotnym umowa określająca m.in.:

 1. wysokość przyznanych środków i ich przeznaczenie
 2. rodzaj prowadzonej działalności i obowiązek jej prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy

Bezrobotny, któremu przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej powinien podjąć tą działalność i rozliczyć się w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania bezrobotnemu środków do dyspozycji. W uzasadnionych przypadkach umowa może przewidywać inny termin rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Bezrobotny jest zobowiązany do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania w przypadku wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy.

 Przesyłanie podania o prace e-mailem

W Internecie i prasie coraz częściej można znaleźć oferty zatrudnienia, w których jako jedyny kontakt podaje się adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego czy jest to ogłoszenie dotyczy dobrze płatnej posady na wysokim stanowisku czy drobnego zajęcia łączy je właśnie możliwość przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych za pomocą Internetu. Listy elektroniczne nie są trudne do napisania, a ich wysyłanie praktycznie nic nie kosztuje.

W wielu ogłoszeniach można przeczytać, że tylko taka forma wstępnego kontaktu jest pożądana. Oszczędza to czasu wszystkim - pracodawcy oraz kandydatom, którzy ubiegają się o pracę.

Jednak nasze szanse zależą nie tylko od tego jak dobra jest nasza kandydatura i jak dobrze przedstawimy swoje zalety, ale także od tego jak dobrze (albo źle) zrobią to nasi konkurenci.

Wysyłając podanie o pracę E-mailem warto zastosować się do kilku sprawdzonych zasad.

Składając podanie o pracę w formie elektronicznej nie jesteśmy zwolnieni od zachowania odpowiedniej formy.

Standardem przy ubieganiu się o pracę jest przedłożenie CV, czyli życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego.

CV powinno być: napisane poprawnie i przejrzyście według prawidłowego szablonu. Jeśli jesteśmy zainteresowani pracą w różnych branżach warto mieć 2-3 wersje CV.CV najlepiej napisać w edytorze tekstu- np. Word i wkleić kolorowe zdjęcie w formacie JPG albo GIF.

List motywacyjny powinien być napisany indywidualnie. Pracodawca ma wobec kandydata określone oczekiwania musimy więc spróbować wyjść tym oczekiwaniom na przeciw. Dlatego też nie można mieć jednego listu motywacyjnego, który będzie się nadawał do wysyłania do różnych pracodawców. List motywacyjny, który zawiera tylko ogólniki i frazesy nie przyniesie sukcesu.List motywacyjny również piszemy w edytorze tekstu umieszczając w nagłówku nazwę i siedzibę firmy do której kierujemy list motywacyjny. W stopce umieszczamy nasze dane kontaktowe oraz formułkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

CV i list motywacyjny przesyłamy jako załączniki wysyłanego e-maila.

Przygotowanie listu elektronicznego
Przygotowując list elektroniczny należy go właściwie zatytułować oraz zadbać o prawidłowe nazwy załączników.

OD

katarzynanowicka@email.com.pl

DO

kadry@firmax.pl

Temat

praca (Katarzyna Nowicka)

Dołącz

list motywacyjny.doc; CV (Katarzyna Nowicka).doc

Firma X Sp. z o.o.
Kraków
kadry@firmax.pl
podanie o pracę: stanowisko główny księgowy

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, poszukujące kandydatów na stanowisko głównego księgowego, chciałabym zgłosić moją kandydaturę. Posiadam wymagane kwalifikacje: średnie wykształcenie ekonomiczne , studia magisterskie, a także 2-letni staż na podobnym stanowisku oraz odbyte liczne kursy i szkolenia.

Jestem osobą aktywną i otwartą. Mam nadzieję, że byłabym w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie realizacji ciekawych i ambitnych przedsięwzięć. W załączeniu przesyłam moje CV zawierające informacje o moich kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych. Wszystkie informacje zawarte w życiorysie chętnie uzupełnię podczas rozmowy.

Wyrazy szacunku
Katarzyna Nowicka
ul. Jana Kowalskiego 1
31-542 Kraków
tel. (012)1000000
tel. 0500-87654321
katarzynanowicka@email.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 Poz.883.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wzór CV Pobierz ! Życiorys funkcjonalny Pobierz !
List motywacyjny Pobierz ! Życiorys chronologiczny Pobierz !
List motywacyjny - wzór 2 Pobierz ! Życiorys ukierunkowany Pobierz !

Kwestionariusz osobowy

Pobierz !

Powrót do strony głównej.

GCI Trzciana 2006