LUDNOŚĆ GMINY TRZCIANA

DEMOGRAFIA GMINY TRZCIANA  (na dzień 31.XII.2010 r.)

 
Sołectwo: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
Kamionna 789 800 810 823
Kierlikówka 483 488 495 491
Leszczyna 799 792 801 808
Łąkta Dolna 1003 998 1006 1004
Rdzawa 237 238 241 243
Trzciana 1516 1534 1544 1549
Ujazd 341 337 342 343
Razem:

5168

5187 5239 5261

LICZBA LUDNOŚCI

SOŁECTWO

1996 r.

1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.
Kamionna
783 784 771 790 780 782 780 783
Kierlikówka
  477 486 486 482 488 481 482 484
Leszczyna
786 787 792 793 790 793 795 795
Łąkta Dolna
953 951 964 986 1001 999 1001 1005
Rdzawa
236 234 232 226 230 232 232 232
Trzciana
1465 1474 1477 1485 1495 1493 1493 1504
Ujazd
  348 348 350 351 351 351 349 345

Razem:  

4910 4975 5040 5048 5064 5072 5113 5135 5131 5132 5148

Gęstość zaludnienia: około 120 osób na 1 km2
Przyrost naturalny: w roku 1990 - 4,8 promila, 1995 - 0,6 promila, 1997 - 3,8 promila.

wstecz