Podstawowe informacje o gminie.
Powiat bocheński.  Panorama Trzciany.    Gmina Trzciana.

     Gmina Trzciana położona jest w województwie małopolskim, w południowo-zachodniej części powiatu bocheńskiego. W jej skład wchodzi siedem  wsi: Trzciana, Leszczyna, Łąkta Dolna, Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa i Ujazd. Status gminy uzyskała z dniem 1 stycznia 1995 roku, po odłączeniu się od gminy Żegocina. W skład gminy wchodzi 7 wsi: Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd, Trzciana.

      Graniczy z gminami: Żegocina - od wschodu, Nowy Wiśnicz - od północy, Limanowa, - od południa, Łapanów - od zachodu. Usytuowana jest w obrębie dwóch mezoregionów Karpat Zachodnich: Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego. Najwyższe wzniesienie gminy to góra Kamionna /801 m n.p.m./.

      Posiada korzystne położenie względem aglomeracji krakowskiej. Od Krakowa dzieli ją odległość 45 km, od Bochni 20, od Limanowej 20, od Tarnowa 40 km.   

     Powierzchnia: 44 km2.

LUDNOŚĆ PRZYRODA GMINY GOSPODARKA

Powrót