HISTORIA OSP  KIERLIKÓWKA

Data założenia: 11.VI.1984
    Założyciele, inicjatorzy: zebranie założycielskie prowadził Józef Stańdo - przedstawiciel Zarządu Gminnego ZOSP w Żegocinie. Do OSP zapisało się 16 mieszkańców wsi: Białka Emil, Białka Augustyn, Białka Czesław, Burek Mieczysław, Dębosz Jan, Dębosz Tadeusz, Ferenc Kazimierz, Kobyłko Bronisław, Król Władysław, Łukasik Jan, Łukasik Aleksander, Matras Jan, Mrugacz Władysław, Krawczyk Stanisław, Sroka Józef, Wrona Kazimierz.
     Wybrano pierwszy Zarząd: Jan Łukasik - prezes, Kazimierz Wrona - naczelnik, Tadeusz Dębosz - skarbnik, Emil Białka - sekretarz.

Jan Łukasik Kazimierz Wrona Tadeusz Dębosz Emil Białka
Jan Łukasik Kazimierz Wrona Tadeusz Dębosz Emil Białka

28 czerwca 1984 r. Naczelnik Gminy Leopold Grabowski wpisał OSP Kierlikówka do rejestru organizacji społecznych działających w gminie.

6 czerwca 1985 r. od uderzenia pioruna zapalił się dom Pana Mieczysława Mrugacza z Ujazdu. Przy jego gaszeniu strażacy z OSP Kierlikówka przeszli swój chrzest bojowy.

Czerwiec 1987 r. - 14 chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Kierlikówce utworzyło Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Zorganizował ją ówczesny dyrektor szkoły Tadeusz Olszewski, a przekonali go do tego druhowie Kazimierz Wrona i Jan Łukasik. Drużyna otrzymała wtedy 10 kompletów strojów i przygotowywała się do uroczystego ślubowania. Drużynę utworzyli: Kukla Leszek, Wąsowicz Aleksander, Błasiński Krzysztof, Szaraj Dariusz, Piechnik Kazimierz, Grabias Marek, Grabias Grzegorz, Dębosz Adam, Burkiewicz Paweł, Dziedzic Zdzisław.

MDP OSP KIERLIKÓWKA

Ślubowanie pierwszej drużyny młodzieżowej.

18 lipiec 1987 r. - Uroczystość oddania do użytku Wiejskiego Domu Ludowego wraz z remizą. Uroczystość prowadził Zbigniew Nożkiewicz z Zarządu Gminnego ZOSP w Żegocinie. Starszy chorąży Stanisław Michalczyk z PSP w Bochni przyjął od MDP ślubowanie, a następnie pasował ich na członków MDP.

25 października 1987 r. - drużyna młodzieżowa wystartowała w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Nowym Wiśniczu, zajmując I miejsce i kwalifikując się do zawodów wojewódzkich.

Zawody w Nowum Wiśniczu.
Start MDP OSP Kierlikówka na zawodach w Nowym Wiśniczu.

25 czerwca 1988 - wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze na stadionie w Dąbrowie Tarnowskiej (województwo tarnowskie). Drużyna zajęła tam II miejsce nieznacznie ustępując zwycięzcy.

25 luty 1990 r. - Jednostka rozpoczęła starania o zdobycie sztandaru. Aby zdobyć niezbędne fundusze nowy zarząd, któremu przewodzi Stanisław Pławecki, postanowił zorganizować imprezę "Strażackie ostatki". Wcześniej strażacy w czynie społecznym i z własnych materiałów wybudowali w WDL scenę. Przybyło dużo widzów. Najpierw w programie "Kogel-mogel" zaprezentował się Kabaret MDP "TIKO" z OSP w Kierlikówce prowadzony przez druha Tadeusza Olszewskiego. Potem strażacy i ich żony zaprezentowali spektakl teatralny "Halapacz". Cała impreza zakończyła się zabawą taneczną.

Fragment przedstawienia "Halapacz".
Fragment przedstawienia pt. "Halapacz".

3 czerwiec 1990 r. - uroczystość wręczenia sztandaru dla OSP Kierlikówka. Naczelnik Gminy i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Leopold Grabowski przekazał sztandar naczelnikowi OSP Kierlikówka Emilowi Białka, ten z kolei pocztowi sztandarowemu: Jan Łukasik, Białka Augustyn, Dębosz Jan. Podczas uroczystej mszy świętej ksiądz Władysław Ryś dokonał poświęcenia sztandaru.

Przekazanie sztandaru dla OSP Kierlikówka.
Przekazanie sztandaru dla OSP Kierlikówka.

6 lutego 1991r. - jednostka otrzymała pierwszy używany samochód marki "Żuk", który strażacy sami wyremontowali i doprowadzili do pełnej sprawności. Do tej pory do akcji i na zawody strażacy jeździli traktorem z przyczepką lub wynajętym samochodem.

Maj 1991 r. - po raz pierwszy dyrektor szkoły Tadeusz Olszewski zorganizował w szkole w ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej zawody "Ja też mogę być strażakiem". Nagrody dla najlepszych uczniów ufundował zarząd OSP Kierlikówka. Najpierw był test wiedzy, potem zawody sprawnościowe.

23 czerwca 1991 r. - na zawodach gminnych odbytych na przyszkolnym boisku w Żegocinie wygrała drużyna młodzieżowa OSP Kierlikówka (dowódcą był Mariusz Matras), a dorośli zajęli bardzo wysokie II miejsce, dając się wyprzedzić OSP Leszczyna.

22 września 1991 r.- Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze na stadionie w Nowym Wiśniczu. MDP OSP Kierlikówka odniosła zdecydowane zwycięstwo.

18 października 1992 r. - strażacy uczestniczyli w ceremonii konsekracji kościoła w Kierlikówce. Jako dar dla kościoła strażacy ufundowali monstrancję, którą na ręce ks. biskupa Józefa Życińskiego złożył druh Władysław Mrugacz.

12 września 1993 r. - drużyna młodzieżowa wystartowała w eliminacjach rejonowych z Nowym Wiśniczu. Drużyna zajęła I miejsce.

Rok 1993 był trudny dla jednostki, gdyż we wsi było kilka pożarów.

3 maja 1994 r.- jednostka uczestniczy w uroczystości przekazania do użytku remizy i samochodu w OSP Łąkta Dolna. Kabaret "Tiko" ( w większości to członkowie MDP) przedstawił tam program "Niech żyje straż ogniowa".

Maj 1994 r. - Edyta Gumulińska, Marta Kozak, Renata Pijanowska, Małgorzata Mikołajek, Halina Mrugacz, Agnieszka Juszczyk, Anna Kądziela, Aneta Krawczyk, Monika Dziedzic - te dziewczęta utworzyły z inicjatywy Tadeusza Olszewskiego dziewczęcą MDP.

3 lipca 1994 r.- aż trzy drużyny z jednostki uczestniczą w zawodach gminnych w Żegocinie - dwie młodzieżowe (w tym po raz pierwszy dziewczęta) i seniorzy. Obie drużyny młodzieżowe zajęły I miejsca.

5 sierpnia 1995 r.- dziewczęta z MDP (Kabaretu) przedstawiły na inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Trzcianie (Gmina Trzciana oddzieliła się od Gminy Żegocina z dniem 1 stycznia 1995 r.) montaż słowno-muzyczny "Ziemia rodzinna" i program kabaretowy "Niech żyje straż ogniowa".

Fragment programu :Niech żyje straż ogniowa" w wykonaniu "TIKO".
Fragment programu "Niech żyje straż ogniowa" w wykonaniu "TIKO".

Na początku 1996 roku stanął w remizie używany samochód pożarniczy Star 660, zakupiony ze środ-ków UG w Trzcianie w jednostce wojskowej w Zgorzelcu. Posiada autopompę i beczkę na 2900 litrów wody. Remont (wymiana karoserii, modernizacja zabudowy, malowanie, uzupełnienie wyposażenia) to wyłączna zasługa strażaków z Kierlikówki.

Maj 1996 r. - w wojewódzkich eliminacjach OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w Tarnowie bardzo dobrze spisał się były członek MDP Tomasz Kądziela, który zajął (już jako reprezentant szkoły średniej w Łapanowie) I miejsce i awansował do finału ogólnopolskiego.

Połowa maja 1996 r. - kabaret MDP "Tiko" wystąpił bardzo udanie podczas Gminnego Zjazdu ZOSP w sąsiednim Łapanowie.

21 stycznia 1997 r. - zebranie sprawozdawcze. OSP Kierlikówka liczy 21 strażaków. Ma dwie drużyny młodzieżowe.

8 luty1997 r. - delegacja gminy Trzciana w składzie: Józef Nowak, Tadeusz Olszewski i Paweł Anielski uczestniczy w zjeździe wojewódzkim w Tarnowie. Druh Tadeusz Olszewski zostaje wybrany członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP.

9 lipiec 1997 r. - wielka powódź na terenie gminy. Strażacy OSP Kierlikówka nie zdołali przejechać Potoku Saneckiego, zerwany został most w Trzcianie. Usuwali natomiast w dniach następnych skutki powodzi, wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, porządkowali otoczenia domostw, m. in. u Państwa Marii i Jana Zatorskich w Trzcianie.

18 lipca 1997 r. - przybył do gminy Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który oglądał zniszczenia a także spotkał się ze strażakami. Wśród nich był naczelnik OSP Kierlikówka Ryszard Śliwa.

Marzec 1998 r. - w prasie ukazały się dwa materiały dotyczące OSP Kierlikówka. Redaktor Jan Salamon w cyklu "Na straży" przedstawił jednostkę, natomiast Tadeusz Olszewski w "Gazecie Krakowskiej" napisał o MDP.

3 maj 1998 r. - Gminne Święto Strażaka - w Ujeździe (przekazanie samochodu i sztandaru dla OSP Ujazd). Uczestniczy delegacja jednostki i MDP dziewcząt. Występuje kabaret "Tiko", który przedstawił 2 - godzinny program świetnie bawiąc publiczność.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt podczas uroczystyści strażackiej w Ujeździe.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt podczas uroczystyści strażackiej w Ujeździe.

Lipiec 1998 r. - członek MDP Wojciech Kowalski uczestniczy w szkoleniu na obozie dla dowódców drużyn pożarniczych w Chotowej. W poprzednich latach na podobnych obozach przeszkoleni zostali: Mariusz Bębenek, Małgorzata Mikołajek i Ewa Janiczek.

18 października 1998 r. - udział strażaków w gminnych ćwiczeniach odbytych na pograniczu Trzciany i Leszczyny. Strażacy wyjechali na ćwiczenia prywatnym samochodem, bo nowy wóz nie jest jeszcze gotowy.

15 kwiecień 1999 r. - sukces w gminnych eliminacjach OTWP - Tomasz Kowalczyk zajął I miejsce i zakwalifikował się do zawodów powiatowych, a następnie wojewódzkich (odbyły się w Tymbarku).

23 maja 1999 r. - uroczystość przekazania do użytku wyremontowanego samochodu dla jednostki. Poświęcił go przy kościele w Kierlikówce ks. dziekan Antoni Poręba. W części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna z Kierlikówka i kabaret "Tiko".

4 czerwiec 2000 r. - gminne zawody w Rdzawie. Startuje 3 drużyny młodzieżowe chłopców (SP Kamionna. SP Kierlikówka, Gimnazjum Trzciana - ta ostatnia wygrywa) i dwie dziewcząt (OSP Kierlikówka i Gimnazjum Trzciana - ta ostatnia wygrywa) - nagroda wyjazd na wycieczkę.

20 sierpień 2000 r. - I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Nowym Wiśniczu. Dobry występ seniorów z OSP Kamionna (II miejsce). MDP dziewcząt - II miejsce za Brzeźnicą, chłopcy IV. Przygrywała orkiestra OSP Leszczyna.

Listopad 2000 r. - kronika OSP Kierlikówka prowadzona przez druha Tadeusza Olszewskiego - startuje w małopolskim konkursie kronik straży pożarnych. Zostaje zakwalifikowana do wojewódzkiego finału, ale nie uzyskuje nagrody.

28 styczeń 2001 r. - zebranie sprawozdawczo wyborcze jednostki, pierwsze w XXI wieku. Z jednostki odchodzi Tadeusz Olszewski (zmienia miejsce pracy), zostają rozwiązane MDP (reforma oświaty, w Kierlikówce zostają jedynie uczniowie klas I-VI).
Nowy Zarząd:
Stanisław Piasecki - prezes, Ryszard Śliwa - naczelnik, Kazimierz Wołowiec - sekretarz, Tadeusz Debosz - skarbnik, Aleksander Kępa - kronikarz. Liczba członków jednostki - 28. Strażacy w 2000 roku wyremontowali samochód, wymalowali dach remizy, pracowali przy ułożeniu krawężników przy drodze do remizy. Plac przed remizą został wyasfaltowany. Podstawowy problem - stara, psująca się, wysłużona już motopompa. W planach na rok 2001 przyjęcie nowych członków, odmalowanie WDL z remizą, uporządkowanie otoczenia, posadzenie krzewów, udział w zawodach i ćwiczeniach.

    Kronika: Jest prowadzona od początku istnienia jednostki. Do końca roku 2000 prowadził ją druh Tadeusz Olszewski, potem Aleksander Kępa.

PISALI O NICH

Z cyklu "Na straży"
OSP Kierlikówka
"Gazeta Krakowska" 17.03.1997

     Kierlikówka, to niewielka, licząca sto rodzin wioska w gminie Trzciana, ale własną Ochotniczą Straż Pożarną posiada. OSP załażono fam dokładnie 11 czerwca 1984 roku i obecnie jej szeregi liczą już 27 druhów. Strażacy ochotnicy z Kierlikówki brali udział w minionym roku w gaszeniu dwóch pożarów, a także w akcjach przeciwpowodziowy. Zawsze są na posterunku. Dysponują obecnie "Żukiem" z zainstalowaną motopompą, ale własnymi siłami wykonują wóz bojowy z prawdziwego zdarzenia, wykorzystując do tego celu zakupione podwozie stara 66. Strażacki, składany samochód posiadał będzie zbiornik na trzy tysiące litrów wody i skuteczność gaszenia poprawi się z pewnością.

     Miejscowy nauczyciel Tadeusz Olszewski jest opiekunem strażackich drużyn młodzieżowych dziewcząt i chłopców, a prezesem OSP w Kierlikówce Stanisław Piasecki - na zdjęciu pierwszy od lewej. W dalszej kolejności stoją: naczelnik OSP Ryszard Śliwa oraz Adam Dębosz, Dariusz Szaraj, Paweł Dębosz, Emil Białka, Roman Król, Stanisław Bębenek.
                                                                                                        Tekst i zdjęcie: Jan Salamon

[wstecz]