OSP RDZAWA

OSP Rdzawa.

    Rok 1954 to data rozpoczęcia funkcjonowania tej jednostki, oficjalna rejestracja nastąpiła w WRN w Krakowie w 1956 r.
    Sztandar dla tej OSP został ufundowany w 1995 r. Podkreślić należy duże poświęcenie i zaangażowanie w działalność tej OSP jej prezesa druha Franciszka Zatorskiego. Podczas obchodów 50-lecia jednostki, mających miejsce 30 lipca 2006 roku, OSP Rdzawa została uhonorowana srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a prezes zarządu Franciszek Zatorski Złotym Znakiem Związku.

LINKI

W SERWISIE ZOP ZOSP

Powrót