ZARZĄD GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W TRZCIANIE

KADENCJA 2006 - 2010 KADENCJA 2011 - 2015
Zarząd Gminny na kadencję 2006-2010.

Zarząd Gminny na kadencję 2011-2015.

Zarząd: Prezes - Józef Nowak, Wiceprezes - Franciszek Zatorski, Wiceprezes - Stanisław Tracz, Sekretarz - Jerzy Dudek, Skarbnik - Stanisław Kowalczyk, Komendant Gminny - Stanisław Piasecki, Członkowie Zarządu: Emil Kukla, Krzysztof Kącki. Gminna Komiskja Rewizyjna: Przewodniczący - Ryszard Śliwa, Wiceprzewodniczący - Wiesław Wrona, Sekretarz - Anna Błasińska.

Zarząd: Józef Nowak - Prezes, Stanisław Piasecki - Komendant Gminny, Jerzy Dudek - Sekretarz, Stanisław Kowalczyk - Skarbnik, Franciszek Zatorski - Wiceprezes, Stanisław Tracz - Wiceprezes, Jan Truś - Członek, Krzysztof Kącki - Członek.
Gminna Komisja Rewizyjna: Ryszard Sliwa - przewodniczacy, Wieslaw Wrona - Wiceprzewodniczacy, Jerzy Kacki - Sekretarz.

   

LINKI

ZJAZD GMINNY 2011

PIKNIK W RDZAWIE 2011

SZKOLENIA 2012

PIELGRZYMKA DO LUDŹMIERZA 2011

ZJAZD GMINNY 2006

DZIEŃ STRAŻAKA 2012

W SERWISIE ZOP ZOSP

Powrót