DZWONY KOŚCIOŁA W KAMIONNEJ

     Obok kościoła stoi dzwonnica, z której rozbrzmiewają dźwięki trzech dzwonów. Jeden z dzwonów miał wzywać wiernych do modlitwy z wieży kościoła, jednak okazało się, że konstrukcja kościoła jest zbyt słaba i nie może utrzymać jego ciężaru. Dlatego postanowiono wybudować dzwonnicę, w której ulokowano trzy dzwony: Jan, Maryja - Królowa Polski, Wojciech.

Dzwonnica.

Dzwon Jan.

Dzwonnica.

Dzwon "Jan".

Dzwon Wojciech.

Dzwon Maryja - Królowa Polski.

Dzwon "Maryja - Królowa Polski".

Dzwon "Wojciech".

[wstecz]