ZARYS HISTORII KOŚCIOŁA W KAMIONNEJ


     
Powstanie świątyni w Kamionnej związane jest nierozerwalnie z Wojciechem Pączkiem, którego podobizna znajduje się w kościele po lewej stronie wejścia do nawy głównej, przy wejściu na chór. Otóż tenże Wojciech będąc młodym człowiekiem uczęszczał do bocheńskiego gimnazjum, a następnie do tarnowskiego Seminarium. Zrezygnował jednak z nauki w tymże seminarium. Gdy rozpoczęła się I wojna światowa wstąpił do wojska austriackiego. Zginął pod Lublinem w 1914 r. Idąc na wojnę wstąpił do proboszcza w Mielcu, gdzie spisał testament przekazując swój majątek pod opiekę brata Piotra, wyrażając życzenie, aby postawić na jego gruncie kaplicę ku czci Matki Bożej Królowej Polski, jeśli nie wróci z wojny. Brat wypełnił jego testament.
Wydarzenia te zbiegły się ze staraniami mieszkańców Kamionnej o kaplicę, do której od czasu do czasu mógłby przyjeżdżać ksiądz z Trzciany i odprawiać Mszę św. Szybko nadarzyła się okazja utworzenia odrębnej parafii. Bp Franciszek Lisowski wyznaczył ks. Jana Jarosza, aby zajął się utworzeniem parafii oraz nadzorem nad budową kościoła. Ks. Jarosz, emerytowany kapelan w randze pułkownika, zamieszkał w domu Pączków, który zaadaptowano częściowo do odprawiania nabożeństw. Drewniana świątynia stanęła w 1934 r. i w tym samym roku bp Lisowski erygował nową parafię.
     Kościół został wybudowany przez Józefa Mrózka z Kisielówki, którego sprowadził do Kamionnej ks. Jarosz. Niewielka trójnawowa świątynia została wkomponowana w piękny krajobraz. Konstrukcja kościoła jest szkieletowa, szalowana zewnętrznie i wewnętrznie. Bryła kościoła nawiązuje do starej, drewnianej architektury sakralnej. Obok kościoła stoi dzwonnica, z której rozbrzmiewają dźwięki trzech dzwonów. Jeden z dzwonów miał wzywać wiernych do modlitwy z wieży kościoła, jednak okazało się, że konstrukcja kościoła jest zbyt słaba i nie może utrzymać jego ciężaru. Dlatego postanowiono wybudować dzwonnicę.
    Wnętrze niewielkiego kościółka urzeka prostotą i zarazem starannością wykonania szczegółów zdobiących świątynię. Ołtarz główny oraz boczne, ambona, organy, oprawy obrazów Drogi Krzyżowej i konfesjonał zostały wykonane ręcznie z niesamowitą starannością przez Józefa Mrózka. Elementy poszczególnych prac Mrózka łaczą powtarzające się motywy: neogotyckie wieżyczki, rozety, czy też renesansowe kopuły. Podobny charakter posiada również drewniana chrzcielnica wykonana przez Antoniego Zbyrowskiego. W centralnej części ołtarza głównego widnieje obraz Matki Bożej Królowej Polski, a po obu stronach wizerunku Patronki parafii znajdują się współczesne płaskorzeźby czcicieli Matki Bożej - Kazimierza Królewicza oraz Stanisława Kostki. Ołtarze boczne poświecono św. Józefowi i Sercu Pana Jezusa. Wspaniała bryła drewnianego kościoła, jak i starannie wykonany wystrój dodają świątyni wiekowości, choć przecież pochodzi ona z początku XX w.
    Obok kościółka znajduje się cmentarz parafialny, który został utworzony wraz z parafią. Zarówno po północnej, jak i południowej stronie kościoła płyną niewielkie, choć groźne cieki wodne, stąd grunt, na którym stoi świątynia nie jest stabilny i zagraża kościołowi. Parafia Kamionna obejmuje swoim zasięgiem tylko jedną wioskę - właśnie Kamionna, czyli około 790 wiernych. Odpust ku czci Patronki parafianie przeżywają 3 maja.

Na podstawie artykułu w "Ziemi Bocheńskiej" nr 4/2002

[wstecz]