PARAFIA W KIERLIKÓWCE - ZARYS HISTORII

    Do roku 1927 Kierlikówka należała do parafii Żegocina, od 20.05.1928 roku wieś ta przyłączona została Dekretem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do Parafii Trzciana. Mieszkańcy wsi Kierlikówka od dawna uczęszczali do kościoła w Trzcianie, a odkąd utworzono nową Parafię w Kamionnej, część położona najbliżej tamtejszego kościoła uczęszczała do Kamionnej, zwłaszcza osiedle "Pod Dąbrami".
     Od przeszło stu lat w Kierlikówce jest niewielka kapliczka z figurą Matki Bożej z Lourdes, usytuowana nieopodal obecnego kościoła p.w. św. Józefa w Kierlikówce. W maju 1968 roku wizytował Parafię Trzciana Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej J. E. Ks. Bp. Dr Jerzy Ablewicz. W czasie tej wizytacji, proboszcz Parafii Trzciana Ks. Władysław Ryś wioząc Księdza Biskupa Ordynariusza do Punktu Katechetycznego w Kierlikówce, podwiózł Go do tej małej przydrożnej kapliczki i zapytał czy Ksiądz Biskup nie zezwoliłby na odprawienie czasami Mszy Świętej, tu w tej kapliczce, dla ludzi zapracowanych i umęczonych pracami polnymi, czy to na wiosnę, czy w czasie żniw, czy to w czasie prac rolnych w jesieni. Wspomniał też o możliwości rozbudowy i powiększenia tej małej kapliczki. Ks. Biskup bez wahania zezwolił na to.
     Za staraniem nieżyjącego już dziś Józefa Króla zamieszkałego w Kierlikówce i jego zięcia Burkowicza Michała odnowiono tę kapliczkę, zabudowano wolne przestrzenie między ścianami bocznymi a przednimi kolumnami i w ten sposób kapliczka ta mogła pomieścić ołtarz mszalny, kapłana i ministrantów na czas niedzielnych czy świątecznych nabożeństw.
    Kiedy przy następnej wizytacji kanonicznej w roku 1977 J. E. Bp Dr Piotr Bednarczyk uczestniczył w takiej Mszy Św., kiedy widział ogromnie dużo ludzi przybyłych na to nabożeństwo i kiedy naocznie stwierdził, że rozdano w czasie tej Mszy Św. ok. 500 komunii, wtedy powiedział od razu: "Tu powinna stanąć duża kaplica lub kościół z prawdziwego zdarzenia".
     Czas jednak nie pozwalał na taką budowę. W roku 1980 rozpoczęto starania o budowę kościoła w Leszczynie. We Trzcianie zaczęto budowę nowej organistówki, którą po pewnych przeróbkach przerobiono i adaptowano dla księży (plebania). Budowa kościoła w Leszczynie i budowa nowej plebani we Trzcianie trwały do roku 1987. Równocześnie w kościele we Trzcianie po zrobieniu nowej polichromii w roku 1977 zaczęto nową inwestycję - sprawianie nowych ławek i konfesjonałów w stylu barokowym. To było zbyt kosztowne by myśleć o nowej budowli. Kiedy jednak w Leszczynie ukończono budowę kościoła i uroczyście go konsekrowano (28.08.1983), mieszkańcy Kierlikówki udali się do proboszcza Parafii Trzciana ks. Władysława Rysia z prośbą, aby i im wybudowano kościół. Jeden z mieszkańców Kierlikówki, pan Julian Kącki, obiecał bezpłatnie oddać działkę pod budowę nowego kościoła. Ksiądz Władysław Ryś zwrócił się ponownie z tą prośbą do Ks. Biskupa Ordynariusza dr Jerzego Ablewicza, który przychylnie się do tego odniósł i powiedział, że przyśle do Kierlikówki Komisję Kurialną - by zbadała wszystkie racje za i przeciw.
     Wykonanie projektu kaplicy kultowej jak również budynku katechetycznego zlecono znanym w województwie inż. arch. Zbigniewowi Zjawinowi - Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Planowania Przestrzennego. Plac pod nowy kościół i budynek plebani oraz katechetyczny poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej J. E. Ks. Bp Mgr Józef Gucwa w 1987 roku. Po tym poświęceniu, na placu stanął duży nowy krzyż poświęcony przy starej kapliczce i przeniesiony po Mszy Św. na plac budowy.
     Budowę kościoła rozpoczęto 25.10.1987 roku. Mieszkańcy Rdzawy i Kierlikówki chętnie pomagali, zarówno materialnie jak i pracą swych rąk. Pod koniec listopada 1988 roku strop był już w całości. Pierwsza msza została odprawiona 08.12.1988 roku w święto Niepokalanego Poczęcia, gdy panowała ogromna śnieżyca i było strasznie zimno. Do zadaszonego już kościoła wniesiono prowizoryczny stół i po raz pierwszy odprawiono Mszę Św., chociaż przez otwarte okna wiało niemiłosiernie, lecz na głowę już nie sypało i stało się nabożeństwo w tych niezwykle prowizorycznych warunkach znośniejsze od tego w przydrożnej kaplicy.
    Kiedy stały już mury, i kiedy było już zadaszenie kościoła poproszono o uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Dokonał tego J. E. Ks. Bp. Józef Gucwa w dniu 19.03.1989 roku w Niedzielę Palmową. Konsekrację kościoła ustalono już w czerwcu na dzień 18.10.1992 roku. Na tą uroczystość sprawiono do kościoła nowy granitowy ołtarz i dużych rozmiarów obraz olejny św. Rodziny, by św. Józef jako Patron tego kościoła mógł odbierać należną mu cześć. Kościół konsekrował J. E. Ks. Bp Dr Józef Życiński.
    W roku 1993 dwaj bracia Józef i Leon Dudziakowie, zamieszkali w Kierlikówce, zdobyli się na wielkoduszną ofiarę. Sprzedali pole a uzyskane pieniądze przeznaczyli na ufundowanie dzwonów dla kościoła w Kierlikówce. 20.02.1994 roku do Kierlikówki w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przybył J. E. Bp Dr Piotr Bednarczyk, by poświęcić nowe dzwony dla kościoła w Kierlikówce.
     01.05.2002 roku Rektorat w Kierlikówce stał się parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Kierlikówce. Od tego momentu parafia ta należy do Dekanatu Lipnica i swym oddziaływaniem obejmuje miejscowości Kierlikówka i Rdzawa w granicach administracyjnych i liczy około 850 wiernych. Pierwszym proboszczem, od 15.09.2003 roku został Ks. Mgr Marek Wachowicz. W dniu 04.01.2005 roku zmarł ks. Władysław Ryś, rezydent w Kierlikówce - nieoceniony kapłan, budowniczy tego kościoła, pedagog, wychowawca wielu pokoleń. Wychowanków i wiernych uczył prawdy, miłości i szacunku dla drugiego człowieka.
    Ksiądz Władysław Ryś wyrył w sercu parafian zamiłowanie do pieśni religijnych. W trakcie Mszy Świętej czuje się, że wierni są niesamowicie rozśpiewani. Pomagają w tym kolejni organiści: Dariusz Piasecki oraz Janusz Stańdo. Cechą charakterystyczną dla Parafii Kierlikówka jest troska o dzieci i młodzież, o rozwijanie ich talentów. Stąd odbywanie w pomieszczeniach plebani zajęć plastycznych oraz muzycznych.
    Właściwie od samego początku istnienia parafii działa przy niej schola parafialna, prowadzona przez nauczycielkę - Małgorzatę Mikołajek - wnuczkę trzciańskiego organisty. Obecnie nosi ona nazwę "Cud" i odnosi z roku na rok wielkie sukcesy, a w swoim dorobku ma dwie nagrane płyty kompaktowe: "W cieniu Twoich rąk" (2006 r.) oraz "Tyle cudów" (2011 r.). Cyklicznie odbywają się imprezy okolicznościowe: Dzień Mamy, wigilia scholi, wizyta Świętego Mikołaja u chorych i samotnych oraz w kościele u najmłodszych, drogi krzyżowe dla młodzieży z piękną oprawą muzyczną, itp. W Parafii w roku jubileuszu 10-lecia działają dwa zespoły muzyczna "Cud i Przyjaciele" oraz "Radosne Nutki". W każdą środę mają spotkanie ministranci i służba liturgiczna. Kilka razy do roku w salce katechetycznej spotykają się członkowie "Kręgu rodzin".
     Kościół z roku na rok staje się coraz piękniejszy, przechodzi remonty, wzbogaca wyposażenie, przekształca wnętrza. Początkowy obraz na ścianie głównej świątyni, został w 2011 roku zamieniony na nowy ołtarz, z rzeźbą Świętego Józefa     
     Funkcję kościelnego to od samego początku istnienia kościoła pełni pan Franciszek Knapik.

WSTECZ TRZCIANA.PL >>>