Jubileusz 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.

JUBILEUSZ 40 - LECIA KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA ALEKSANDRA STANULI

      Pierwszym proboszczem wydzielonej z Trzciany Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Czestochowskiej w Leszczynie był ksiądz  Leon Sądowicz. To on jest budowniczym tutejszego kościoła, który w dniu 28 sierpnia 1983 roku, w dniu pierwszego odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Częstochowskiej (patronki parafii), konsekrował ks. abp Jerzy Ablewicz.  W 1989 r. ks. Leon Sądowicz zrezygnował z pracy w parafii, na rzecz Polskiej Misji Katolickiej w Maizu i wtedy jego następcą został powołany ks. Aleksander Stanula. Pochodzący z Kobylanki kapłan posługiwał wcześniej w Łącku, Kobylance, Tarnowie (Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) i Nowym Wiśniczu. Leszczyna stała się Jego piątą placówką.
    - Zastałem tutejszy kościół niedokończony jeszcze, robione były witraże, nie było organów, trzeba było malować kościół i działać na rzecz zagospodarowania jego otoczenia - wspomina początki swojego pobytu w Leszczynie ks. Aleksander Stanula, pełniący funkcję proboszcza od 1989 roku do dziś. 
    30 maja 2010 roku parafianie z Leszczyny zorganizowali swojemu proboszczowi uroczystość jubileuszu 40 - lecia kapłaństwa. Podczas uroczystej mszy świętej w leszczyńskim kościele, uświetnionej śpiewami młodzieżowego zespołu muzycznego, modlili się w Jego intencji, dziękowali za kapłańską posługę, gratulowali pięknego jubileuszu i składali życzenia. W imieniu całej parafii, liczącej około 1 tysiąca osób, uczyniły to delegacje służb kościelnych, młodszej i starszej grupy uczniów z leszczyńskiego Zespołu Szkół, ich rodziców oraz pozostałych parafian. Nabożeństwo Jubileuszowe było koncelebrowane. Oprócz Księdza Jubilata odprawił je Ks. dr Tadeusz Michalik - 
pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wizytator diecezjalny nauki religii, który wygłosił także homilię, poświęconą głównie obchodzonemu w tym dniu świętu Zesłania Ducha Świętego. - Trójca Święta stanowi fundament naszego życia chrześcijańskiego, naszych chrześcijańskich działań, stanowi fundament kapłańskiego posłannictwa. Dzisiejszy Jubileusz Czcigodnego Księdza Proboszcza, a także wczorajsze święcenia kapłańskie 36 diakonów wpisują się w to, co w dniu dzisiejszym przeżywamy w kontekście Trójcy Przenajświętszej. Cokolwiek kapłan by zrobił, zawsze będzie krytykowany. Nie mówi się o tym, co dobrego robią kapłani dla swoich parafian, ile kościół prowadzi domów starców, szkół, dzieł miłosierdzia, jaką jest chociażby akcja pomocy dla poszkodowanych przez ostatnią pomoc - mówił kapłan, zwracając także uwagę na bardzo dużą krytykę stanu kapłańskiego w środkach masowego przekazu. W dalszej części kazania podkreślił także, jak trudną w dzisiejszych czasach jest kapłańska służba, na jakie zniewagi, a nawet śmierć narażeni są kapłani pracujący na całym świecie. W końcowej części homilii zwrócił się do Księdza Jubilata: - 31 maja 1970 roku, czterdzieści lat temu, powiedziałeś Panu Bogu "tak". Biskup Jerzy Ablewicz - Ordynariusz naszej diecezji, włożył swoje ręce na Twoją głowę. Tego dnia zostawiłeś wszystko i poszedłeś za Chrystusem. Jezus prowadził Cię przez kolejne parafie, w których przyszło Ci pracować. To "tak" zaprowadziło Cię także do leszczyńskiej parafii. Dołączając się do tych życzeń, które zostały wypowiedziane na początku przez wdzięcznych parafian, pragnę i ja dodać swoje życzenia: niech Pan Bóg Ci błogosławi, niech Pan Bóg rozpromieni przed Tobą swoje pogodne oblicze i niech Cię prowadzi przez dalsze lata Twojej kapłańskiej pracy, tak jak prowadził Cię od dnia 31 maja 1970 roku. Niech dobry Bóg będzie Twoim orędownikiem, Twoją pomocą i niech ciągle Cię prowadzi - powiedział kaznodzieja, który swoją homilią zakończył słowami wiersza ks. Jana Twardowskiego "Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam".
    W końcowej części uroczystej sumy Ksiądz Jubilat Aleksander Stanula podziękował za gratulacje, życzenia i otrzymane kwiaty. - Za dzisiejszą uroczystość pragnę w szczególny sposób podziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar powołania, za każdy dzień posługi kapłańskiej, a także za wszystkie łaski, którymi mnie Bóg obdarza. Wdzięcznym sercem wspominam dzisiaj moich rodziców, którzy już odeszli do wieczności. Cieszę się, że na tej mszy świętej pojawiła się moja rodzina. W szczególny sposób pragnę wspomnieć także moich kolegów. 34 było nas wyświęconych, 7 już odeszło do wieczności. W szczególny sposób dziękuję dzisiaj księdzu dr Tadeuszowi za ofiarę mszy świętej, sprawowanej w mojej intencji, za wygłoszone Słowo Boże, za życzenia, które mi złożył. Dziękuję Wszystkim za słowa ciepłe, zapewnienia o modlitwie, za piękną oprawę muzyczną zespołowi młodzieżowemu i Wam wszystkim. Bóg zapłać - powiedział kapłan, który już ponad 20 lat zgodnie współpracuje z wszystkim parafianami, ucząc religii w szkole, prowadząc grupy parafialne, odprawiając nabożeństwa, zarówno te radosne, jak i smutne. Towarzyszy lokalnej społeczności wspierając ją w życiu religijnym i społecznym, ciesząc się z osiągnięć, podzielając troski i zmartwienia. Dzięki temu parafianie są przywiązani do Parafii i jej Pasterza, dbającego o duchowy i materialny rozwój parafii. Przed tutejszą społecznością parafialną kolejne wyzwanie, jakim jest wymiana dachu. Jak zawsze Ksiądz Proboszcz może liczyć na swoich parafian, co znalazło odzwierciedlenia także podczas tej jubileuszowej mszy świętej, gdy Ksiądz Proboszcz dziękował parafianom za przetarcie drewna i pracę przy ułożeniu i zabezpieczeniu desek.

Kościół Parafialny w Leszczynie. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli. 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.
Jubileusz 40 - lecia kapłaństwa księdza Aleksandra Stanuli.

[archiwumtrzciana.pl]

[parafia]