PARAFIA W LESZCZYNIE

GALERIA FOTOGRAFII KOŚCIOŁA I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W LESZCZYNIE POD WEZWANIEM N.M.P. CZĘSTOCHOWSKIEJ

      Parafia Leszczyna powstała 6.XII.1980 r. Oddzielona została ad parafii Trzciana. Kościół został zbudowany wg projektu inż. arch. Z. Zjawina w latach 1980-1983. Budulec na kościół ofiarowała z własnego kamieniołomu Stanisława Jelonkowa ze Stradomki. Dnia 31.V.1981 r. Ksiądz Bp. Józef Gucwa poświecił Kamień Węgielny. 28.VIII.1983 r. ówczesny Ordynariusz ks. Bp. Jerzy Ablewicz dokonał konsekracji nowego kościoła. Pierwszym proboszczem, budowniczym kościoła i plebani był ks. Kanonik Leon Sądowicz.

Wystrój kościoła:
     Ołtarz główny - wg projektu prof. Budziły z Krakowa wykonał w swej pracowni p. Oremuus z Krakowa. Witraże - projektował p. Szpecht, a wykonawcą był p. Gustab z Krakowa. Przedstawiają one sceny z życia P. Jezusa [prawa strona] oraz z życia Matki Bożej [lewa strona]. Witraże zostały poświęcone 27.VIII. 1989 r. przez Ks. Bpa Piotra Bednarczyka. Organy - 15-sto głosowe wykonała Firma p. Wł. Truszczyńskiego z Warszawy, a poświęcił je Ks. Bp Józef Życiński dnia 5.IX.1993 r. Na wieży umieszczone są 3 dzwony, które noszą imiona "Maryja", "Stanisław" i "Leon". Wykonane zostały w pracowni Felczyńskich w Przemyślu. Poświęcił je Ks. Bp. Piotr Bednarczyk dnia 26.VIII.1984 roku.

Kościół w Leszczynie. Widok z Kierlikówki.

Kościół w Leszczynie.
Wnętrze kościoła w Leszczynie. Wnętrze kościoła w Leszczynie.

60-lecie OSP w Leszczynie - 3.V.2004

Nadanie imienia PG w Leszczynie - 26.V.2007.

60-lecie OSP w Leszczynie - 3.V.2004

Nadanie imienia PG w Leszczynie - 26.V.2007.

 Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. A. Stanuli.

Odpust Parafialny - 29.08.2010.

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. A. Stanuli - 30.05.2010.

Odpust Parafialny - 29.08.2010.

Powrót