Kościół Parafialny w Leszczynie.

ZARYS HISTORII PARAFII W LESZCZYNIE

      Parafia w Leszczynie powstała 6 grudnia 1980 r., po wydzieleniu z Trzciany. Jej pierwszym proboszczem był ksiądz  Leon Sądowicz. To głównie on przyczynił się do budowy kościoła, plebani, oraz organizacji młodej parafii. 31 sierpnia 1981 r. ks. bp Józef Gucwa poświęcił kamień węgielny. Kościół, zaprojektowany przez inż. Z. Zjawina, został wzniesiony w ciągu 3 lat. Jest to tempo rekordowe, a należy jeszcze pomnożyć je o ówcześnie trwający stan wojenny i problemy ze zdobyciem jakichkolwiek materiałów budowlanych. Jak zwykle w takich sytuacjach, nieocenioną pomocą przysłużyli się parafianie; cały budulec ofiarowała Stanisława Jelonek ze Stradomki. 28 sierpnia 1983 r., w dniu pierwszego odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Częstochowskiej (patronki parafii), ks. abp Jerzy Ablewicz dokonał aktu poświęcenia nowej świątyni. Zaznaczyć warto w tym miejscu, że kult Matki Bożej Częstochowskiej trwał wśród mieszkańców od dawna. Przez ponad 100 lat gromadzono się na nabożeństwa w przydrożnej kaplicy, stąd obecne wezwanie kościoła i patronat parafii jest tylko przedłużeniem tradycji. Od chwili poświęcenia wciąż trwały prace wykończeniowe; zakupiono w tym okresie 3 dzwony (Maryja, Stanisław, Leon), poświęcone 26 sierpnia 1984 r. przez ks. bp. Piotra Bednarczyka; ufundowano ławki. Witraże 27 sierpnia 1989 roku (a więc w odpust) poświęcił ks. bp Piotr Bednarczyk, organy 5 września 1993 r, - ks. bp Józef Życiński. Wykonano też malowanie wnętrza budynku. Na rok 2000 zaplanowano  fundację figury Chrystusa Frasobliwego, projektu ks. Stanisława Bukowskiego, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jest to wotum parafii.
      Bryła leszczyńskiej fary jest niezwykle bogata i nowoczesna. Podobne wrażenie sprawia wnętrze świątyni. Ołtarz główny, zaprojektowany przez prof Budziłę, wykonany z miedzi i mosiądzu, przedstawia Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a po jego bokach insygnia władzy królewskiej (berło - po lewej i jabłko - po prawej). Od obrazu we wszystkich kierunkach rozchodzą się promienie. Zwieńczenie ołtarza stanowią dwaj aniołowie, trzymający koronę nad głową Matki Bożej. U dołu zaś wkomponowano piękne tabernakulum. Całe otoczenie ołtarza (krzyż, chrzcielnica, wykończenie) utrzymane jest w jednej stylistyce, wprowadzając harmonię i modlitewny nastrój. Po obu stronach ołtarza znajdują się obrazy: Jezu, ufam Tobie (z prawej) i Matki Bożej Nieustającej Pomocy (z lewej). Wszystkie okna kościoła wypełniają witraże, przedstawiające sceny z życia Jezusa od rozpoczęcia działalności do Wniebowstąpienia (prawa strona), Matki Bożej od Zwiastowania do Wniebowzięcia (lewa) oraz (pod chórem) świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej (św. Andrzej Świerad, św. Stanisław, św. Kinga, bł. Szymon z Lipnicy, bł. M. T. Ledóchowska, bł. Karolina Kózka).
    W 1989 r. ks. Leon Sądowicz zrezygnował z pracy w parafii, na rzecz Polskiej Misji Katolickiej w Maizu. Jego następcą został ks. Aleksander Stanula, rodem z Kobylanki. Jego zainteresowaniami były: poezja i teatr. Jeszcze w tarnowskim seminarium związany był z teatrem ks. Zbigniewa Adamka. Funkcję proboszcza sprawował nieprzerwanie do dnia swojej śmierci. Zmarł po cieżkiej chorobie w dniu 29 grudnia 2014 roku i 2 stycznia 2015 roku został pochowany na leszczyńskim cmentarzu.
    Ksiądz Biskup Andrzej Jeż powołał na funkcję proboszcza Ks. Krzysztofa Stanczyka, który przybył do Leszczyny z Nowego Sącza (z Parafii Św. Małgorzaty, w której był od 2003 roku). Kapłan ten został wyświęcony w 1998 roku.
    Parafia liczy około 1000 osób, mieszkańców Leszczyny i części Trzciany (tzw. Działów). Funkcjonuje w Leszczynie 15 róż różańcowych, młodzieżowa grupa apostolska, jest ok. 40 ministrantów i lektorów, schola licząca ponad 20 dziewcząt. Z parafii pochodzi dwóch księży, ks. Grzegorz Łukasik i ks. Piotr Kruczyński; siostry zakonne, s. Wanda Witoniowska i s. Elżbieta Kruczyńska.
    Istnieje w parafii zwyczaj cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, który trwa od rekolekcji w 1987 r. Msze święte w Leszczynie odprawiane są w niedziele o 7.30, 10; w II niedzielę miesiąca ma miejsce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza św. o g. 16 (w maju i październiku nabożeństwo to odprawiane jest co tydzień). W ciągu tygodnia Msze św. odprawia się o 6.30 lub 17, w I piątek miesiąca o 6.30 i 17 (latem o 18.30), w I sobotę jest Msza św. i Nowenna do MB Częstochowskiej (o 17 lub 18). Odpust przypada w niedzielę po uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.

Opracowano na podstawie tekstu zawartego w "Ziemi Bocheńskiej"

Zaproszenie.

Zaproszenie.

Powrót