PARAFIE

      Na terenie gminy są aż cztery parafie. Najstarsza z nich to parafia trzciańska. Jej początki sięgają XIII wieku. Kolejną, powstałą z odłączenia od Trzciany jest parafia w Kamionnej, którą ustanowiono przed wybuchem II wojny światowej. Także z odłączenia od parafii w Trzcianie powstały dwie najmłodsze: w Leszczynie i Kierlikówce. Należy także dodać, że część mieszkańców Łąkty Dolnej należy do parafii w Łąkcie Górnej.

TRZCIANA LESZCZYNA KAMIONNA KIERLIKÓWKA

Powrót