ZARYS HISTORII PARAFII

      Historia parafii w Trzcianie sięga II poł. XIII w. W roku 1262 Bolesław Wstydliwy nadał dziedzicom z Niegowici - Komesowi Dzierżykrajowi i jego bratu Wyszowi - kanonikowi krakowskiemu,  ziemie położone w okolicach dzisiejszej Trzciany. Dokumenty lokacyjne (osadnictwa na prawie niemieckim) z lat 1263-66 wspominają o istnieniu parafii w Libichowej. W tym czasie działa tam klasztor Kanoników Regularnych św. Marka. Własnością klasztoru jest teren położony w dolinie Stradomki. Do końca XIII w. powstało tu kilka osad; dokumenty z roku 1416 wspominają, oprócz Libichowej -Trzcianę, Glinik, Żyznówkę, później także Bełdno i Bytomsko. Dopiero od wieku XV wieś i parafia określana będzie jako Trzciana.  Pod koniec XV w. wzniesiony został w Trzcianie drewniany kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty.
    Wiadomo, że w XVI w. do parafii należą Łąkta Górna, Zbydniów i Kamionna. Ta ostatnia w roku 1629 przekazana została 00. Jezuitom, działającym przy kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Bełdno, Libichowa i Trzciana należeć będą w tym czasie do opactwa Cystersów w Szczyrzycu. W 1652 w czasie wojen kozackich klasztor został spalony i zgrabiony, a zakonnicy zamordowani. Pięć lat później powstał nowy, do dziś stojący kościół murowany. W roku 1830 parafia w Trzcianie przeszła  pod urząd diecezji tarnowskiej. W roku 1857 kościół został znacznie rozbudowany. Ponownie nastąpiło to w latach 1905-07. W 1937 po lewej stronie świątyni wzniesiono, do dziś stojącą, kapliczkę z figurą Serca Jezusowego, umieszczając po obu stronach tablice z nazwiskami parafian poległych w I wojnie światowej. W latach 1953-56 ma miejsce dobudowa kaplicy zachodniej, pokrytej stylizowaną na renesans kopułą.
      W 1980 wybudowano kościół w Leszczynie, co oznaczało powstanie oddzielnej parafii; wcześniej, już w latach 30-tych powstała parafia w Kamionnej. Od roku 1995 aż do roku 2001 trwała dobudowa ogromnej fasady z dwoma wieżami. Wizerunek frontu świątyni zmienił się zupełnie w stosunku do dawnego wyglądu. Prace przebiegały wg planów inż. Jana Sasa Zubrzyckiego z 1905 r. W przyszłości drewniane stropy zostaną wymienione na żelbetowe.
     Wnętrze trzciańskiej fary to przede wszystkim barokowy ołtarz główny, z rzeźbionym krucyfiksem naturalnej wielkości. Po obu stronach krzyża stoją Maryja i św. Jan, po bokach ołtarza - apostołowie, u zwieńczenia natomiast widnieje obraz patronki parafii, św. Małgorzaty. Ołtarze boczne również przedstawiają estetykę barokową; lewy, ołtarz Serca Jezusowego z obrazem św. Antoniego u góry; prawy, Matki Boskiej Różańcowej z wizerunkiem św. Mikołaja. W nawach bocznych znajdują się jeszcze: ołtarz Krzyża Pań-skiego (prawy) i Przemienienia (lewy). Na ścianach, pokrytych malowidłami, wiszą, również malowane, stacje drogi krzyżowej. Najstarszym zabytkiem w kościele jest jednak kamienna, gotycka chrzcielnica z 1497 r., umiejscowiona z prawej strony ołtarza.
     Do parafii w Trzcianie należy obecnie ok. 2000 wiernych, zamieszkujących oprócz wsi macierzystej także Ujazd, oraz część Łąkty (Do niedawna także Kierlikówkę i Rdzawę - obecnie obie wioski mają juz swoja parafię z kościołem w Kierlikówkce). 
    Elementem charakterystycznym w parafii jest chór, prowadzony przez organistę, Stanisława Grabowskiego. Pracę ok. 40 osób doceniono (I miejsce) już dwukrotnie na festiwalu w Lipnicy. Istnieje równie liczna parafialna schola, a także róże różańcowe (14 żeńskich, 2 męskie, 4 dziecięce). Jest też 30 ministrantów i 8 lektorów. Z parafii pochodzi kleryk tarnowskiego seminarium, Rafał Łukasik, który przyjął w maju święcenia diakonatu. Są również trzy siostry zakonne, pochodzące z Trzciany.

Na podstawie tekstu Pawła Michalczyka z miesięcznika "Ziemia Bocheńska"  nr 5/2000.

[wstecz]