Herb Trzciany.

II SESJA RADY GMINY W TRZCIANIE

10.12.2002

II Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.
3.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy Trzciana na 2002 r.
b/ stawek podatku na 2003 r.:
- od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień
- od środków transportowych
- od posiadania psów
- określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
5.    Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży silosów z mieszalni pasz w Ujeździe.
6.    Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Trzcianie na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
7.    Informacja Komendanta Gminnego OSP w Trzcianie odnośnie zagrożeń występujących w bieżącym roku na terenie gminy.
8.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
9.    Sprawy bieżące.
10.  Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Trzciana.


       II Sesja Rady Gminy w Trzcianie odbyła się w świetlicy Domu Strażaka w Trzcianie 10 grudnia 2002 roku. Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie Ryszard Śliwa, który powitał przybyłych gości oraz radnych. Obrady poświęcone były głównie sprawom finansowym tj. przesunięciom w budżecie 2002 roku oraz ustaleniu podatków lokalnych na 2003 rok.

FOTOREPORTAŻ

II Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

II Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

Obrady prowadził Ryszard Śliwa.

Radni uchwalili podatki lokalne na 2003 rok.
Wstecz.