RADA GMINY TRZCIANA
Kadencja 2002 - 2006

Maria Kłósek
Maria Kłósek
Ryszard Śliwa
Ryszard Śliwa
Jan Rosiek
Jan Rosiek
Wiceprzewodniczący Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie Wiceprzewodniczący
K O M I S J E    R A D Y     G M I N Y      W      T R Z C I A N I E

Komisja Rewizyjna

Gospodarczo-Budżetowa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Komisja Społeczno-Oświatowa

1. Babicz Mirosław
2. Mech Edward
3. Surma Roman

1. Babral Maciej
2. Błasiński Antoni
3. Giza Stanisław
4. Kita Stanisław
5. Kubacki Kazimierz
6. Wołowiec Antoni
7. Zatorski Franciszek

1. Banaś Ryszard
2. Burek Eugeniusz
3. Kłósek Maria
4. Rosiek Jan
5. Surma Roman

WÓJT I RADNI  GMINY  TRZCIANA

Wójt Gminy i Rada Gminy w Trzcianie.

SURMA ROMAN, KUBACKI  KAZIMIERZ, ZATORSKI FRANCISZEK, GIZA STANISŁAW, BŁASIŃSKI ANTONI WŁADYSŁAW, WOŁOWIEC ANTONI, KŁÓSEK MARIA, BABRAL MACIEJ, ROSIEK JAN, MECH EDWARD, BUREK EUGENIUSZ, BABICZ MIROSŁAW DARIUSZ, KITA STANISŁAW, BANAŚ RYSZARD, ŚLIWA RYSZARD.

SESJE RADY GMINY W TRZCIANIE W KADENCJI 2002 - 2006

UCHWAŁY >>>

RADA GMINY KADENCJI 1998 - 2002 DZIAŁALNOŚĆ W KADENCJI 1998 - 2002   WÓJT GMINY KADENCJI 1988 - 2002

Powrót