RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
II. SESJA - 6.XII.2006

II Sesja Rady Gminy Trzciana. II Sesja Rady Gminy Trzciana.

  Druga już Sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się 6 grudnia 2006 r. Nowo wybrany Wójt mgr inż. Józef Nowak złożył uroczystą przysięgę, po której otrzymał gratulacje i piękne kwiaty. Radni podjęli kilka uchwał, z których najważniejsze to ustalenie wysokości stawek podatkowych na 2007 rok, wynagrodzenia Wójta Gminy oraz zmiany w budżecie Gminy Trzciana na 2006 r. Podczas obrad Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie mgr Andrzej Kącki wręczył radnym i sołtysom zaproszenia na uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych zakończyły II Sesję Rady Gminy Trzciana kadencji 2006 - 2010.

II Sesja Rady Gminy Trzciana. II Sesja Rady Gminy Trzciana.
II Sesja Rady Gminy Trzciana. II Sesja Rady Gminy Trzciana.
Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Trzciana w dniu 6 grudnia 2006 roku:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Ślubowanie Wójta Gminy.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu gminy Trzciana na 2006r.
b/ określenia wysokości stawek podatkowych na 2007r.
c/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Trzciana.

wstecz