RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
VI. SESJA - 14.VIII.2007

VI. Sesja Rady Gminy w Trzcianie. VI. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

    14 sierpnia 2007 r. na VI. Sesji zebrała się   Rada Gminy w Trzcianie. W przyjętym porządku obrad nie było tym razem dużo punktów, dlatego obrady skończyły się dosyć szybko. Po przyjęciu nieco zmienionego w stosunku do proponowanego porządku obrad (tylko zmiana kolejności), sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Józef Nowak.
      Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007 r. Przyjęła także informację Wójta o działaniach podjętych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Trzcianie.
     Dyskutowano także nad propozycjami Wójta Gminy w sprawie planu działań inwestycyjnych na lata 2007 - 2013. Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji dla Trzciany i Łąkty Dolnej oraz budowa ujęcia wody na Kamionnej oraz budowa sieci wodociągowej - to podstawowe zadania inwestycyjne Gminy Trzciana na najbliższe lata. Uda się je zrealizować wyłącznie pod warunkiem pozyskania środków unijnych oraz zaciągnięcia kredytów. W sumie na zaplanowane inwestycje w latach 2008 - 2013 Gmina potrzebuje około 28 milionów złotych.

VI. Sesja Rady Gminy w Trzcianie. VI. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Trzciana na 2007r. i przyjęcie załącznika do uchwały w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Informacja o działaniach podjętych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Trzcianie.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Trzciana.

wstecz