RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010 - XVIII. SESJA - 28.V.2009
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI RDZAWA

dudek.jpg (9698 bytes)

    Podczas wyjazdowej XVIII Sesji Rady Gminy w Trzcianie, odbytej w dniu 28 maja 2009 roku w szkole w Kamionnej,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa Trzciana pan Jerzy Dudek przedłożył radnym sprawozdanie z działalności organizacji.
    Oto pełna treść tego sprawozdania.

     Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców Rdzawy w 2002 r. Obecnie liczy 20 członków. Stowarzyszenie posiada zarząd i komisję rewizyjną, oraz corocznie na Walnym zebraniu sprawozdawczym dokonuje podsumowania kolejnych okresów rocznych swojej działalności. Stowarzyszeniem kieruje zarząd w składzie: prezes Jerzy Dudek, wiceprezes Stefan Król, skarbnik Barbara Szumańska, sekretarz Maria Łukasik, członek zarządu Robert Grabowski. Stowarzyszenie prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową z klasami 0-III w której obecnie uczy się 16 dzieci. Od roku 2007 Stowarzyszenie prowadzi również działalność w zakresie funkcjonowania Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Gminnym Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
     Stowarzyszenie otrzymuje tylko na utrzymanie szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotację podmiotową z budżetu gminy, z wykonania której składa do urzędu gminy kwartalne rozliczenia . Środki te pokrywają bieżące utrzymanie szkoły tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, media, przeglądy i konserwacje, zakup drobnych pomocy dydaktycznych. Niemniej jednak w ostatnim okresie udało się nam wygospodarować środki na malowanie pomieszczeń szkolnych, zainstalowanie filtrów na wodociągu oraz zakup używanej kserokopiarki. Pomimo niejednokrotnych trudności z utrzymaniem płynności finansowej, ale dzięki oszczędności i wielu wyrzeczeniom oraz nieodpłatnej pracy członków naszego Stowarzyszenia nasza szkoła funkcjonuje już 7 rok. Jest miejscem pracy, w którym znajduje zatrudnienie 7 osób, w tym 1 osoba skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy na przyuczenie zawodowe. Nasza placówka była kontrolowana przez Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bochni i uzyskała ocenę bardzo dobrą.
    Z początkiem roku składaliśmy wspólny projekt ze Szkołą w Kamionnej i Trzcianie na uruchomienie przedszkola, niestety wniosek odpadł i nie udało się tym razem.
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyznaczył ostateczny termin na ogrodzenie szkoły do końca 2009r. ,w 2008 sami wykonaliśmy, również na ich zalecenie barierki ochronne na szlaku komunikacyjnym, natomiast przy wykonaniu ogrodzenia liczymy na pomoc Rady Gminy.
    W okresie ostatniego roku wystąpiły minimalne przekroczenia norm w zakresie składu chemicznego wody (zawartość amoniaku, manganu i żelaza), co skutkowało kilkakrotnymi badaniami i kontrolami wody przez Sanepid, każde takie badanie i kontrole to kolejne koszty. Wykonaliśmy czyszczenie studni, chlorowanie, ostatecznie musieliśmy zlecić założenie specjalnych potrójnych filtrów na wodociągu. Obecne badania chemiczne wody dały wynik z minimalnym przekroczeniem manganu.
      Chcę podkreślić, że przekroczenia norm składu chemicznego wody były niewielkie rzędu 0,1 wielkości i dotyczyły związków chemicznych, natomiast wyniki badań w kierunku przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie.
     Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Wypoczynkowy w rozbudowanym Gminnym Centrum Turystyki Rekreacji i Sportu. W pierwszym roku działalności z naszej oferty skorzystało:
-    z zakwaterowania i wyżywienia Grupa Taneczna z Bochni - 37 osób przez 8 dni, indywidualne zakwaterowanie z wyżywieniem 33 jednostki dobowe, sam obiad dla grupy 10 osób, dwukrotnie przygotowywaliśmy grochówkę na zamówienie strażackie,
-    z wynajmu sali i kuchni na przyjęcia okolicznościowe skorzystały 3 rodziny.
W roku 2008 zanotowaliśmy:
- noclegi z wyżywieniem - 93 jednostki dobowe,
- sam nocleg - 71 jednostek dobowych,
- zakwaterowanie na dłuższy okres 4 -ech osób (pracowników miejscowych przedsiębiorców) na 161 jednostek dobowych
- okolicznościowa dwudniowa usługa gastronomiczna z noclegiem - 1 raz,
- wynajem sali z kuchnią - dla 5 rodzin,
- przygotowanie grochówki dla 130 osób - 1 raz,
Zestawiając to na liczbę osób, można powiedzieć, że z noclegu w 2008r skorzystały - 73 osoby,
-    z usług gastronomicznych - 6 rodzin oraz strażacy.
    Początki funkcjonowania tego typu placówki nie są zbyt łatwe, wymagają uzupełnienia wyposażenia, oszacowania przychodów względem kosztów, rozpowszechnienia oferty, wyrobienia marki i gotowości na wiele jeszcze innych, czasem niespodziewanych zdarzeń. Ponieważ Ośrodek w całości prowadzony jest przeze mnie i panią Szumańską nieodpłatnie
z pomocą pozostałych członków zarządu i pana Franciszka Zatorskiego, stąd organizacja funkcjonowania Ośrodka zajmuje wiele wolnego czasu, który poświęcamy dla dobra mieszkańców naszej miejscowości i tym samym rozwoju gminy.
    Ośrodek utrzymuje się i rozwija z wypracowanych w nim środków finansowych gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym i bilansowanych odrębnie od działalności szkoły.
    Jak już wspomniałem, na początku funkcjonowania Ośrodka trzeba uzupełniać jego wyposażenie i tak, zakupiliśmy: podstawowe naczynia na wyposażenie kuchni, nakrycia stołowe dla 80 osób, dodatkowe 22 kpl. pościeli, wyposażenie łazienek przy pokojach noclegowych, karnisze , firanki i zasłony w całym ośrodku, termometry do pokoi, zamontowaliśmy czujniki dymowe w pomieszczeniach na poddaszu, dodatkową kuchenkę gazową w kuchni i termę elektryczną do podgrzewania wody do zmywania naczyń (do czasu zakupu zmywarki do naczyń, są one myte ręcznie i wyparzane w wyparzaczu pożyczonym ze szkoły w Trzcianie), wykonaliśmy instalację telewizyjno antenową na świetlicy, wyposażyliśmy obiekt w szafkę recepcyjną na klucze do pomieszczeń z breloczkami, zakupiliśmy również wycieraczki i chodnik na korytarz na poddaszu, co zapobiegnie wycieraniu paneli podłogowych.
     Zleciliśmy opracowanie strony Internetowej o naszym Ośrodku Turystycznym, na którą można wejść również ze strony gminnej. Umieściliśmy naszą ofertę na dwóch portalach polskojęzycznych oferujących noclegi i aktywny wypoczynek, obecnie zleciliśmy opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych o Ośrodku. Elementem estetyczno reklamowym jest także tablica informacyjna o Rdzawie i okolicach postawiona koło Ośrodka.
    Niestety spotkały nas również niemiłe i kosztowne niespodzianki, najpierw zaczęły odpadać złączki pod bateriami wodnymi, (wykonawca wymienił je wszystkie w ramach gwarancji), potem pojedynczo wymieniliśmy sami już prawie połowę armatury wodnej w łazienkach i kuchni, która odpadła niezależnie od tego czy była akurat używana czy nie. Mieliśmy dwukrotnie zalaną salę gimnastyczną, raz salę lekcyjną z całym wyposażeniem i raz kuchnię. Przy intensywniejszych opadach deszczu występują przecieki w dachu w części komunikacyjnej stołówki. Wykonane w ramach rozbudowy Ośrodka ogrzewanie wody nie wystarcza na potrzeby kuchni, nie mówię już o prysznicach i umywalkach w łazienkach
( wykorzystano w trakcie rozbudowy starą termę elektryczną 100 l, która przedtem służyła szkole). Przy zakwaterowaniu ok. 15 - 20 osób brakuje wody w studni, co paraliżuje nie tylko funkcjonowanie łazienek, ale także kuchni. Dwukrotna awaria kotła centralnego ogrzewania poważnie uszczupliła nasz budżet. Do dalszego rozwoju i funkcjonowania Ośrodka konieczne będzie wykonanie dodatkowej instalacji kominowej i zainstalowanie nowego podgrzewacza gazowego wody oraz zakup zmywarki naczyń z funkcją wyparzania. Mam nadzieję na szybkie wodociągowanie gminy i rozwiązanie problemu zaopatrzenia wodnego.
    Do tego wszystkiego zdarzają się przypadki niszczenia i brudzenia zewnętrznych ścian budynku, obejścia, trawników przez osoby, które licznie gromadzą się koło Ośrodka wieczorami i w nocy. Planowane ogrodzenie terenu zabezpieczy obiekt przed niszczeniem oraz zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z Ośrodka.
Na bieżąco przekazujemy te wszystkie informacje panu Wójtowi.
     Oprócz działalności oświatowej i gospodarczej Stowarzyszenie prowadzi także działalność szkoleniową i kulturalną i w tym obszarze możemy również przedstawić nasze działania. Przygotowaliśmy łącznie 9 projektów o przyznanie pomocy finansowej do instytucji zewnętrznych w ramach środków krajowych, zagranicznych i Unijnych na łączną kwotę 125.000 zł. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymagania kwalifikacyjne, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe Fundacji oraz priorytetowe traktowanie wydatków na szkolenia ludności, tylko 2 z nich otrzymały środki finansowe na łączną kwotę 21.589 zł.
- pierwszy z Programu "Działaj Lokalnie" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności umożliwił realizację projektu "Mała szkoła - wielka szansa dla wsi"
- drugi projekt z Programu "Wspierania Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja dał możliwość realizacji programu " Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców szansą rozwoju wsi" .
    W programach uczestniczyli mieszkańcy Rdzawy, Kamionnej, Ujazdu, Kierlikówki, zajęcia obejmowały kursy komputerowe, szkolenia z prowadzenia księgowości na potrzeby gospodarstw rolnych i agroturystycznych, porady prawne i ekonomiczne, zakładania działalności gospodarczej oraz produkcji i przygotowywania zdrowej żywności.
-    realizujemy corocznie program profilaktyczny z uzależnień wśród dzieci najmłodszych
-    jesteśmy współorganizatorami imprez plenerowych na powitanie lata i rajdów rowerowych ( 2007 i 2008)
-    Udostępniamy pomieszczenia szkoły i Ośrodka i ich wyposażenie na gminne zawody sportowo pożarnicze,
-    Nasza szkoła zorganizowała w ubiegłym roku I Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas I - III, w którym uczestniczyły dzieci z wszystkich szkół z terenu gminy.
-    Również u nas zorganizowaliśmy na przełomie 2008/2009 I Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową i I Gminny Konkurs Dziecięcych Grup Kolędniczych.
     W obu tych konkursach udział wzięli uczniowie w trzech kategoriach wiekowych klas 0-III, IV -VI i gimnazjum z terenu gminy. Było to przedsięwzięcie bardzo duże organizacyjnie, jak na nasze możliwości i warunki, a było możliwe do zrealizowania dzięki dużemu zaangażowaniu i wkładzie pracy naszych nauczycieli. Podkreślam również ogrom pracy nauczycieli z wszystkich szkół, którzy przygotowywali uczestników konkursów.
-    w szkole spotykają się rodzice, dzieci, dziadkowie i babcie, przyjeżdżają goście, jest miejsce gdzie skupia się życie kulturalne mieszkańców,
-    od ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę patronacką z grupą dzieci i młodzieży działającą przy Parafii pod wezwaniem św. Józefa w Kierlikówce i udostępniamy im pomieszczenia w Ośrodku do zajęć muzycznych i tanecznych.
-    w salach naszego Ośrodka odbywają się zajęcia z aerobiku prowadzone przez panią Marię Jaskułowską,
-    jesteśmy na początku współpracy z grupą hodowców gołębi pocztowych, którzy również rozpoczęli u nas w Rdzawie działalność i będą korzystać z naszych usług.
    Na koniec tego sprawozdania pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Proszę także o pomoc i aktywność w promocji i rozpowszechnianiu walorów naszej pięknej miejscowości i całej gminy. Jest mi bardzo miło, że mogłem przedstawić osiągnięcia Stowarzyszenia, które powstało i działa w najmniejszej miejscowości gminy. Dzięki tym śladom naszej działalności mamy nadzieję wpisać się pozytywnie i trwale do dziejów tego regionu wraz z wszystkimi Stowarzyszeniami z terenu gminy.

XVIII SESJA RADY GMINY

STRONA STOWARZYSZENIA