RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XIX. SESJA - 29.VI.2009

XIX Sesja Rady Gminy Trzciana.

XIX Sesja Rady Gminy Trzciana.

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2009 r. /poniedziałek/ o godzinie 9.00, w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XIX Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy Trzciana. 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 r. b/ zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowości Kamionna". 5. Interpelacje, zapytania i wnioski. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Trzciana - napisał w zaproszeniu Przewodniczący Rady Gminy Trzciana pan Ryszard Śliwa.
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty. Pierwszą godzinę obrad zajęło wysłuchanie informacji Wójta Gminy Trzciana pana Józefa Nowaka o jego działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie było obszerne, bo w okresie od poprzedniej sesji Wójt uczestniczył w wielu spotkaniach i uroczystościach, a każde z nich zostało krótko zrelacjonowane. Wójt mówił także o pracach związanych z inwestycjami. Jedną z nich było wyremontowanie mostu nad Pluskawką w Rdzawie, w ciągu drogi gminnej w kierunku Nowego Rybia.
   Radni podjęli kilka uchwał. Dwie znich dotyczyły planów odnowy wsi Kamionna i Leszczyna, trzecia zmian budżetu Gminy na 2009 rok.
    Jak zwykle znaczną część sesji zajęły interpelacje radnych, na które odpowiadał wójt. Sporo pytań dotyczyło wodociągowania Gminy. Radnych interesowała np. długość wodociągu, sprawa podłączeń do sieci i tp.

 XIX Sesja Rady Gminy Trzciana. XIX Sesja Rady Gminy Trzciana.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

          Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2009 r. / poniedziałek / o godzinie 9.00, w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję XIX Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.   Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3.   Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2009 r.
b/ zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowości Kamionna" i "Planu Odnowy wsi Leszczyna"
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz