I Sesja Rady Gminy Trzciana kadencji 2010 - 2014 - 2 grudnia 2010 r.

I. SESJA RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2010 - 2014 - 02.XII.2010

    2 grudnia 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zainaugurowała swoją działalność Rada Gminy Trzciana kadencji 2010 - 2014. Zanim radni rozpoczęli całą procedurę konstytuowania się gminnego parlamentu, spotkali się o godzinie 8.00 w kościele parafialnym  w Trzcianie na mszy świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Władysława Midurę w intencji Samorządu i Mieszkańców Gminy Trzciana.
    Godzinę później w Świetlicy Gminnej w Trzcianie rozpoczęły się historyczne obrady piątej już kadencji trzciańskiego samorządu. Po otwarciu dokonanym przez Ryszarda Śliwę - Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji, prowadzenie sesji przejął Radny Senior - Kazimierz Kubacki. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Wiesław  Matląg wręczył Wójtowi Józefowi Nowakowi oraz wszystkim radnym (frekwencja była 100 procentowa) zaświadczenia o wyborze. Podziękował wszystkim komisjom za dobrą współpracę i rzetelną pracę, a swoje wystąpienie zakończył gratulacjami dla Wójta i Radnych.
   Następnie Radni złożyli ślubowanie, którego rotę odczytał Radny Senior Kazimierz Kubacki. Każdy z radnych, wyczytany imiennie mówił słowo "Ślubuję", w zdecydowanej większości uzupełnione zdaniem "Tak mi dopomóż Bóg". Nie ślubował tylko Wójt Gminy Józef Nowak, który uczyni to na kolejnej sesji Rady. Prowadzący obrady poinformował, że taki jest wymóg prawny, określony przez Państwową Komisję Wyborczą.
  Większą część obrad zajęły sprawy proceduralne związane z wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, komisji stałych Rady.
  Radni zgłosili dwóch kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Trzcianie: radny Krzysztof Wolak zgłosił kandydaturę Ryszarda Śliwy, a radny Krzysztof Stochel - Marcina Dudy. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną (Mirosław Babicz - przewodniczący, Krzysztof Stochel, Krzysztof Wolak) na Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana kadencji 2010 - 2014 wybrano Ryszarda Śliwę, który uzyskał 11 głosów. Jego konkurent - 3 głosy, jeden głos był nieważny.
   Na stanowiska Wiceprzewodniczących (Rada miała wybrać dwie osoby) zgłoszono trzech kandydatów: Mirosław Babicz zgłosił kandydaturę Stanisława Gutowskiego, radny Krzysztof Stochel - Marcina Dudy, radny Maciej Babral - Antoniego Wołowca. W wyniki tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów: Stanisław Gutowski - 13, Marcin Duda - 4, Antoni Wołowiec 12. Ten wynik oznaczał, że Rada na funkcje wiceprzewodniczących wybrała Stanisława Gutowskiego i Antoniego Wołowca.
    Kolejne wybory były już jawne. Radni wybrali członków trzech stałych Komisji Rady, które potem same dokonały ukonstytuowania się. Skład komisji przedstawia się następująco:  Komisja Rewizyjna (1. Mirosław Babicz - przewodniczący, 2. Marcin Duda, 3. Krzysztof Wolak), Komisja Budżetowo - Gospodarcza (1. Maciej Babral - przewodniczący, 2. Antoni Wołowiec - zastępca przewodniczącego, 3. Kazimierz Kubacki, 4. Stanisław Gutowski, 5. Bogdan Grabowski, 6. Ryszard Śliwa, 7. Robert Grabowski), Komisja Oświatowo - Społeczna (1. Roman Surma - przewodniczący, 2. Krzysztof Stochel, 3. Mirosław Kukla, 4. Bożena Grabowska, 5. Józef Pijanowski).
    Przed zamknięciem obrad przez Ryszarda Śliwę, radni złożyli jeszcze kilka interpelacji, w większości dotyczyły one problemów związanych z odśnieżaniem, zwłaszcza chodników. Głos zabrał także sołtys Trzciany Eugeniusz Burek, który złożył Wójtowi oraz Radnym gratulacje i życzenia oraz przekazał im tekst pt. "Prawa i obowiązki radnego".
    Radni przegłosowali także propozycję, aby sesje rozpoczynać zawsze o godzinie 8.00 rano. Kolejna odbędzie się już w najbliższy poniedziałek - 6 grudnia 2010 roku (początek godz. 8.00) i to podczas tej sesji Wójt Józef Nowak złoży uroczyste ślubowanie.

FOTOREPORTAŻ

I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. Ślubowanie. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. Pierwsze głosowanie.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. Komisja Skrutacyjna w pracy. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010. I Sesja Rady Gminy Trzciana - 2.12.2010.
I Sesja Rady Gminy Trzciana kadencji 2010 - 2014 - 2 grudnia 2010 r.

I Sesja Rady Gminy Trzciana kadencji 2010 - 2014 - 2 grudnia 2010 r.

wstecz