OSP GMINY TRZCIANA

     Ochotnicze straże pożarne są obecnie stowarzyszeniami. Działają we wszystkich sołectwach gminy Trzciana. Najstarszą z nich jest OSP w Trzcianie, która powstała w 1880 roku. Jednostka ta należy obecnie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Z kolei najmłodsza jest OSP w Kierlikówce, założona w 1985 roku. Każda jednostka posiada remizę i samochód. Przy OSP w Leszczynie od 1947 roku działa orkiestra dęta. Przy OSP w Trzcianie od 2001 roku działają dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze.

OSP Kamionna. OSP Kierlikówka. OSP Leszczyna. OSP Łąkta Dolna.
OSP KAMIONNA OSP KIERLIKÓWKA OSP LESZCZYNA OSP ŁĄKTA DOLNA
OSP Rdzawa. OSP Trzciana. OSP Ujazd. Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie.
OSP RDZAWA OSP TRZCIANA OSP UJAZD ORKIETRA DĘTA
MDP OSP w Trzcianie. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Trzcianie.
MDP ĆWICZENIA ZAWODY ZARZĄD GMINNY

Powrót