URZĄD GMINY W TRZCIANIE

 Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie. 08.2006.

Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie.

Urząd Gminy w Trzcianie              -              32-733 Trzciana 302

Tel/fax: 0-14 ... 6136122      Tel. 0-14 ... 6136141

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TRZCIANIE

WÓJT GMINY
Józef Nowak
SEKRETARZ GMINY
Danuta Michniak-Dutkiewicz
REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SPRAW SPOŁECZNYCH
i OBYWATELSKICH
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Stanowisko ds. Rozwoju Gospodarczego
 • Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu i Inwentaryzacji
 • Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Gospodarki Odpadami i Profilaktyki Alkoholowej
 • Stanowisko ds. Wojskowo-Obronnych, Obsługi OSP i Zarządu Cmentarzami Wojskowymi
REFERAT FINANSOWY i PODATKÓW
 • Skarbnik Gminy

 • Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Obsługi Kasy

 • Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

 • Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i  Inwestycji

 • Stanowisko ds. Materiałowych, Inwentarzowych i Płac

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA, ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Stanowisko ds Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych

 • Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg

 • Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Melioracji i Obrotu Nieruchomościami

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. OBSŁUGI RADY GMINY i JEJ ORGANÓW ORAZ ds. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
RADCA PRAWNY
PRACOWNICY OBSŁUGI

Powrót