Kamionna - biografie osób zasłużonych.

   W historii wsi Kamionna swoją działalność zaznaczyło dla środowiska wiele osób. Są to księża, nauczyciele, działacze społeczni, kierownicy i dyrektorzy firm i innych instytucji. Przedstawiamy życiorysy tych, którzy stąd pochodzili i wyróżnili się w swojej pracy w iinnych miejscowościach, a także tych, którym przyszło w Kamionnej żyć i pracować.

Powrót