KIERLIKÓWKA - SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

Kazimierz Wołowiec - sołtys od 2007 roku.

KAZIMIERZ WOŁOWIEC - sołtys Kierlikówki w latach 2007 - 2010,  2011 -  >>> Więcej >>>

RADA SOŁECKA 2007- 2010

RADA SOŁECKA 2011- 2015

Bożena Grabowska, Tadeusz Dębosz, Krystyna Dudek, Jerzy Stadnik, Marian Anielski, Jan Strąk, Bronisław Dziedzic. Anielski Marian, Dębosz Tadeusz, Dudek Krystyna, Dziedzic Bronisław, Mrugacz Władysław, Piechnik Benedykt, Sroka Sławomir.

Marian Janiczek- sołtys w latach 1988 - 2007.

MARCIN JANICZEK - sołtys Kierlikówki w latach 1988 - 2007

     W Kierlikówce jestem sołtysem od 1988 roku, jestem więc nim już czwartą kadencję, choć jedna była dwuletnia, a więc niepełna. Sołtysem zostałem właściwie przypadkowo. Objąłem stanowisko po wieloletnim sołtysie, moim poprzedniku Janie Łukasiku.
    Urodziłem się w 1940 roku w Kamionnej. W 1941 r. moi rodzice przenieśli się do Kierlikówki, tu wybudowali dom. Żona Janina, 2 dzieci: syna Pawła i córkę Marysię. Z zawodu i zamiłowania jestem rolnikiem. Mam jedno z większych w Kierlikówce gospodarstw, przeszło 7 ha; hoduję świnie i bydło oraz produkuję wszystkiego po trochu. 
    Wieś Kierlikówka liczy 108 domostw, ale gospodarstw rolnych jest 94. W większości to drobnotowarowe, 2-3 hektarowe gospodarstwa. Mieszkańcom wsi żyje się biednie. Gdyby nie renty babci i dziadków, byłoby bardzo źle. Mieszkańcy wsi uskarżają się wciąż na złe drogi i złą koniunkturę w rolnictwie.
     W okresie moich kadencji udało mi się poprawić nieco stan dróg. Położyliśmy asfalt na 3 drogach. Odremontowana została szkoła. W tej chwili to już właściwie więcej zostało zrobione, niż pozostało do zrobienia.
    W 2000 roku mamy jeszcze do modernizacji 3 drogi, od kościoła do cmentarza (w Lutry), przez Orzechówkę oraz od szkoły do przysiółka Pod Dąbry).
    Mieszkańcom wsi dziękuję za okazywaną mi pomoc, za zrozumienie i czyny społeczne oraz poważne podejście do sytuacji. Tego samego życzę z okazji rozpoczętego nowego roku. Chciałbym też podziękować radzie sołeckiej, która jest promotorem wszystkich wiejskich przedsięwzięć. Dziękuję więc serdecznie wszystkim członkom tej rady.
     Bardzo dobrze układa nam się współpraca z aktywnie działającą we wsi strażą pożarną. To pracowici i ofiarni ludzie, którzy w minionym roku wyremontowali własnym sposobem zakupiony ze środków gminy stary beczkowóz. We wsi jest będący własnością urzędu gminy budynek Wiejskiego Domu Kultury. Wieś ma kłopoty z wodą i kanalizacją. Brak jednego i drugiego.

Dla prasy w 2000 r.

Jan Łukasik.

JAN ŁUKASIK - wkrótce !

wstecz