KIERLIKÓWKA - TEKSTY ŹRÓDŁOWE

 • Tekst źródłowy nr 1:
       "Kierlikówka, ws w pow. bocheńskim, nad Tarnawą, pob. Stradomki, uchodzącej do Raby, w okolicy pagórkowatej, lesistej, ma 257 mk. rzym.kat. i należy do par. rzym.-kat. w Rzegocinie, skąd odległość wynosi 6 kil. Według Morawskiego Sądecczyzny, II, str. 78, maja się tu znajdować okopy, nazywane przez lud Kołczym Zamkiem. Większa pos. ma obszaru 262 mr. roli, 67 mr. łąk i ogrodów i 149 mr. lasu; mniej. pos. 102 mr. roli i 26 mr. pastw. Graniczy na północy z Dębiną, na północ z Bełdnem, na wschód ze Rdzawą, a na zachód z Rzegociną i Górną Łąktą".

                               Źródło: "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", T. IV. Warszawa 1883. s. 45.
      

 • Tekst źródłowy nr 2:
       "W Kierlikówce według Szczęsnego Morawskiego występują ślady grodziska przez ludność nazwane "Kołczym zamkiem". Obszar dworski wynosił 262 morgi roli, 67 mórg łąk i 149 mórg lasu. Do końca XIX w. właścicielami byli Niwiccy, a z początkiem XX w. sprzedali posiadłość chłopom. Od 1889 r. Kierlikówka należała do związku szkolnego Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd ze szkołą w Ujeździe. W r. 1911 założono osobne szkoły w Rdzawie i Kierlikówce w wynajętych domach. Nauczycielką od 1917 r. w Kierlikówce była Masiaczkówna".

                                                                                      Źródło: Czesław Blajda "Żegocina dawna i współczesna" 1993 r. str. 123

wstecz