Łąkta Dolna - gmina Trzciana.

Panorama Łąkty Dolnej z Łąkty Górnej.

Panorama Łąkty Dolnej z Łąkty Górnej.

   Łąkta Dolna - to jedna z siedmiu wiosek należących od 1995 roku do Gminy Trzciana, poprzednio do Gminy Żegocina. Wioska posiada urozmaicone ukształtowanie terenu, które wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej od Trzciany do Łąkty Górnej i Potoku Saneckiego przybiera kształt dosyć płaskiej doliny, by w kierunku południowym i północnym systematycznie wznosić się pod górę. Jest tu trochę niewielkich lasów mieszanych i potoków wpadających do Sanki. Zabudowa znajduje się głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych tj. drogi powiatowej i dróg do pół, na poszczególne przysiółki. Centralnym punktem wioski jest tzw. Miasto. Wieś sąsiaduje z miejscowościami: Trzciana, Leszczyna, Łąkta Górna, Kierlikówka. Jest  podzielona jest na przysiółki: Półrolki, Pasternik, Sikornice, Miasto, Pańskie, Na Górze, Na Dole, Działy. Zajmuje powierzchnię 671 hektarów i liczy około 1000 mieszkańców.
     Podstawowym zajęciem ludności  jest rolnictwo. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 2,5 hektara. Gleby należą do dobrych i średnio dobrych, a dominujące typy gleb to: gleby brunatne i płowe. Najczęściej uprawia się warzywa, np. pory, brukselkę, truskawki, ogórki. Tu i ówdzie widać tunele foliowe, pod którymi uprawiane są pomidory. Są także małe sady owocowe i krzewy porzeczek. Są także dwie fermy drobiu.
     W ostatnich latach rozwinęła się prywatna przedsiębiorczość. Właściciele firm świadczą usługi dla miejscowej ludności i mieszkańców wsi sąsiednich, przyczyniając się do promowania naszej miejscowości. Najbardziej znane zakłady pracy to: "Hydrosprzęt" oraz Zakład Wodno - Kanalizacyjny Jana Dziedzica. We wsi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, a także Świetlica Wiejska z filią trzciańskiej biblioteki oraz remiza.

LINKI

ZARYS HISTORII

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

ZARYS HISTORII SZKOŁY

FIGURY PRZYDROŻNE

ZASŁUŻENI DLA WSI FOTOGALERIA LINKI

Powrót

Home.