ŁĄKTA DOLNA - ZARYS HISTORII

     Początki Łąkty Dolnej, zwanej wcześniej także Łąktą Nową, sięgają XIII wieku i związane są z rodem Toporczyków, którzy otrzymali nadania ziemskie w czasach Władysława Łokietka. Jako właściciele Żegociny, Łąkty Starej (Górnej, Małej) i Nowej (Dolna, Wielka) występują w latach 1376 - 1427: Żegota - wojski krakowski i Mikołaj Szafranek (być może jego syn). Do ich dóbr należało także Bełdno, odsprzedane Mikołajowi Marszowskiemu. Jak się wydaje spadkobiercami w/w dziedziców Łąkty i Żegociny byli Zawiszowie (również herbu Topór). W 1504 roku Zawiszowie - synowie Jana - odstąpili dobra (w tym Łąktę) Janowi i Marcinowi Strzeleckim - herbu Oksza i siostrzeńcowi Janowi z Otfinowa - herbu Gryf. Wiadomo, że w roku 1565 Łąkta była w posiadaniu Marcina Strzeleckiego. W tymże roku dokonał on podziału majątku pomiędzy synów. Młodszy z nich Marcin otrzymał Łąktę Nową, Skrzydłówkę z 2 zagrodami i sad nad wsią Kierlikówka. Nazwa Łąkta Nowa utrzymała się do połowy XVIII wieku. W 1581 r. Łąkta była w posiadaniu Marcina Chełmskiego, a od 1629 weszła w kompleks dóbr wiśnickich Lubomirskich. Inwentarz tej wsi z roku 1729 wymienia 11 kmieciów, a wśród zabudowań dworskich browar, który prowadził Żyd.
    Kolejne lata z historii osady nie mają odbicia w dokumentach historycznych. Mieszkańcy wsi, jako chłopi pańszczyźniani, musieli świadczyć przewidziane ówczesnym prawem: pańszczyznę (156 dni rocznie), daniny w naturze, dziesięcinę na rzecz kościoła. Kmiecie zobowiązani byli do pańszczyznę sprzężajnej, pańszczyznę pieszą odrabiali półrolicy (posiadali zagrody i kilka morgów pola) i zagrodnicy. Chłopów powoływano też do bardzo nisko płatnej pracy dodatkowej w czasie sianokosów i żniw (daremszczny, tłoki, gwałty - tak to określano). Po 1718 roku można było zamienić pańszczyznę na czynsz. Dużą role odgrywała karczma. Odbywały się w niej uroczystości rodzinne, zabawy. Tu schodzono się na narady, zebrania gromadzkie i sąd wiejski. Tu chłop mógł zasięgnąć porady arendarza lub pisarza.
     W 1772 roku teren ten znalazł się w zaborze austriackim. Nie znamy szczegółów dotyczących Łąkty Dolnej w roku rabacji, czyli 1846. Uwłaszczenie chłopów nastąpiło w 1848 roku. Patent dał podstawę do przyznania chłopom pełnej własności uprawianej ziemi i znosił także zależność poddańczą. Po klęsce głodu w 1847 roku nastały w kolejnym roku epidemie tyfusu, cholery i biegunki, które spowodowały śmierć setek osób. Z tekstów źródłowych wiemy, że w roku 1868 Łąkta Dolna należała do hrabiego Ilińskiego, który w roku następnym sprzedał ją nieznanej z nazwiska osobie. Mieszkańcy wsi przeważnie trudnili się wtedy  rolnictwem, wyrobem płótna i naczyń gospodarskich jak wideł, niecek, koryt, dłubiąc je z lipy lub osiczyny oraz uprawa lnu i konopi. Szkoły we wsi nie było, a dzieci na naukę posyłano do Trzciany.   Dokument z 1884 roku podaje także, że we wsi mieszkało wtedy 703 katolików, 26 Żydów. Obszar wsi zajmował 500  morgów, w tym 200 należało do dworu. Mieszkańcy przynależeli do parafii w Żegocinie.
      W 1889 roku zaczęto w Łąkcie Dolnej budować szkołę. Nauka rozpoczęła się 1 września1889 roku,. Pierwszą nauczycielką była Władysława Błoniarz.
      Wybuch I wojny światowej spowodował pobór niektórych mieszkańców do wojska austriackiego. Większość trafiła na front serbski i nie wszyscy wrócili. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko wojna dotrze do samej Łąkty. Wojsko rosyjskie pojawiło się tu w końcu października 1914 roku. W pierwszej dekadzie grudnia w okolicy rozegrała się ciężka bitwa, będąca jednym z elementów operacji limanowsko - łapanowskiej. W jej wyniku odepchnięto Rosjan na wschód, ale kosztem olbrzymiej ilości żołnierzy, pochowanych w 1916 roku na pięknych cmentarzach, z których trzy (nr 205,306,307) znajdują się na terenie Łąkty Dolnej. Budynek szkolny bardzo ucierpiał w walkach 1914 roku, zarówno od ognia działowego, jak również karabinowego. Służył jako magazyny żywnościowe, kwatery i stajnie dla koni. W 1917 roku zburzono go jako nie nadający się do celów szkolnych i sprzedano na licytacji. Gmina wybudowała z drewna nowy budynek na gruncie wydzierżawionym od pani M. Cempury. Na rok szkolny 1919/20 zapisanych było 180 dzieci, które uczyły się w dwóch skromnych salach.
    

C. D. N.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE DO HISTORII ŁĄKTY DOLNEJ

  • "Łąkta Dolna, ws, pow. bocheński, od drogi powiatowej 3 do 4 kil., od Wiśnicza 12 kil., od Bochni 20 kil. odległa, według ostatniego spisu ludności ma 703 katol., 26 żyd.; obszaru około 500 mr., w tych dwors. 200 mr. Należy do par. w Rzegocinie. Jeszcze przed rokiem 1868 Ł. Dolna stanowiła wraz z Rzegocinem i Gierczycami własność ss-rów hr. Ilińskiego, którzy te dobra sprzedali Abelardowi Mondererowi, a ten w r. 1869 odprzedał znów Rzegocinę swemu propinatorowi Szmulowi Rosenblumowi, Ł. Dolną innemu spółwyznawcy, a Gierczyce dla siebie zatrzymał. Lud przeważnie trudni się rolnictwem, wyrobem płótna, siejąc len i konopie, i naczyń gospodarskich jak wideł, niecek, koryt, dłubiąc je z lipy lub osiczyny. Szkoły nie posiada żadnej na miejscu, tylko posyła dzieci do Trzciany, o pół mili odległej".
                                                 Zapis w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich - cz. VI". Rok 1884

  • "Łąkta Dolna. Wieś i gmina, pow, Bochnia, sąd pow. Wiśnicz, sąd okr. Kraków, 873 mieszkańców. /.../ Bydło - handel - Ebner A.; Murarze - Stary Fr. Stolarze - Dudzic A.; Tytoniowe wyroby - Nizioł J. Wolak J.; Wyszynk ttrunków - Ebner A.; Zegarmistrze - Ostroga J.".
                                                  Zapis w "Księdze adresowej Polski. Wykaz dla handlu, przemysłu, rzemiosła, rolnictwa". Rok 1929.

  •  

Powrót