ŁˇKTA DOLNA - SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

KADENCJA 2010 - 2014

Sołtys: Roman Kędra
Rada Sołecka:
Babral Maciej, Burda Jan, Burdelski Jan, Burkowicz Jacek, Dziedzic Jan, Kukla Mirosław, Kukla Wiesław, Stańdo Andrzej, Wolak Andrzej, Wolak Krzysztof.

KADENCJA 2007 - 2010

Sołtys: Jan Kukla (zrezygnował w dniu 26.11.2010)
Rada Sołecka:
Krzysztof Wolak, Edward Mech, Emil Kukla, Maciej Babral, Wiesław Kukla, Jan Burdelski, Wiesław Kukla, Robert Palonek, Jan Koncki, Jan Burda, Jan Tru¶.

    .                        

KADENCJA 2003 - 2006

Sołtys: Franciszek Kukla
Rada Sołecka:

KADENCJA 1998 - 2002

Sołtys: Franciszek Kukla
Rada Sołecka:
Stanisław Cempura (sekretarz rady), Czesław Burkowicz (zastępca), Stanisław Błoniarz, Henryk Burkowicz, Krzysztof Piech, Kazimierz Pach, Czesław Stańdo, Konrad Matuszewski, Roman Judka i Jan Burda.

wstecz