ŁĄKTA DOLNA - SOŁTYS JAN KUKLA

Jan Kukla - sołtys Łąkty Dolnej.
Jan Kukla - sołtys Łąkty Dolnej.

   Jan Kukla urodził się 5 lutego 1965 r. w Żegocinie jako syn Genowefy i Tadeusza Kukli. Od urodzenia mieszka w Łąkcie Dolnej. Jest żonaty (żona Dorota) i ma pięciu synów. Najstarszy z nich - Adrian - uczęszcza do I klasy Technikum Budowlanego w Łapanowie. Dwóch młodszych tj. Gerard i Daniel uczą się w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie, a Kamil w klasie piątej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej. Najmłodszy Kacper ma 4 lata i przebywa w domu. Państwo Kuklowie posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 2,10 ha, w którym produkują truskawki i maliny.
     Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Łapanowie, gdzie zdobył zawód ślusarza - mechanika - "robotnika kwalifikowanego". Po ukończeniu tej szkoły podjął pracę zawodową w Spółdzielni Ogrodniczo - Warzywniczej "Zamvinex" w Łąkcie Górnej. Przerwał ją jednak ze względu na powołanie do zasadniczej służby wojskowej, którą odbył w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW.

       Po wyjściu z wojska pracował jeszcze 2 lata w Zamrażalni, a następnie zatrudnił się w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa" Kraków. Po 2 latach pracy w tym zakładzie wyjechał do Niemiec, gdzie pracował przez 2,5 roku. Po powrocie zmienił całkowicie zawód, zatrudniając się 11 kwietnia 1994 roku w Urzędzie Pocztowym w Trzcianie, gdzie do tej pory pracuje jako listonosz.
       W 1985 roku wstąpił do OSP w Łąkcie Dolnej. W 2006 roku został wybrany na naczelnika tej jednostki. Dał się poznać jako świetny organizator. Już w ciągu pierwszego roku pełnienia tej funkcji łąkieccy strażacy, przy współpracy z Urzędem Gminy w Trzcianie i przy wsparciu sponsorów zrobili wiele dla wsi i jednostki. Wbudowali przy remizie parking wraz z oświetleniem, wykonali drzwi do boksu strażackiego, wymalowali remizę wewnątrz, zrobili ogrzewanie, gablotę na sztandar oraz zakupili wykładziny do boksów. Wymienili także oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz remizy oraz częściowo stolarkę. Zorganizowali w remizie piknik strażacki, zabawę sylwestrową i wiele innych rzeczy.

Podczas składania życzeń strażakom - seniorom. Podczas Strażackich Zaduszek 2006 w kościele w Łąkcie Górnej.
Podczas ćwiczeń strażackich w Kamionnej. Na czele strażackiej kolumny OSP Łąkta Dolna.

      Docenili to mieszkańcy Łąkty Dolnej i na zebraniu wiejskim w dniu 7 stycznia 2007 roku 115 głosami (na 118 obecnych na zebraniu) wybrali go na sołtysa. Jan Kukla zastąpił na tym stanowisku poprzedniego, wieloletniego sołtysa tej wioski Franciszka Kuklę, który zmarł w 2006 roku, przed zakończeniem swojej kadencji.
     - Jestem wdzięczny wszystkim mieszkańcom wsi za zaufanie i bardzo im dziękuję za wybór. Będę się starał ich nie zawieść. Ze swojego doświadczenia w kierowaniu strażą wiem, że przy pomocy sponsorów i mieszkańców sołectwa możemy dużo osiągnąć dla naszej wsi. Ja i mieszkańcy Łąkty mamy jeszcze dużo do zrobienia - mówi nowy sołtys Łąkty Dolnej.

02.2007

wstecz