LESZCZYNA - ZARYS HISTORII SZKOŁY

     Trudno dokładnie opisać historię tej szkoły ze względu na fakt, że pisanie kroniki placówki rozpoczęto dopiero w 1947 r. W kronice tej zapisano, że budynek szkolny wybudowano w Leszczynie w 1894 r. Początkowo była to jedna sala i mieszkanie dla kierownika szkoły (2 pokoje z kuchnią). W 1906 r. wybudowano odrębny budynek z mieszkaniem dla kierownika a z mieszkania w szkole zrobiono drugą klasę. Kierownikiem był wówczas W. Pałka. Kolejny kierownik szkoły Kazimierz Pagacz zginął podczas I wojny św. W zastępstwie kierowała szkołą jego żona. Drugim nauczycielem była wtedy Maria Wasyliszyn. Po wojnie, w 1918 r. kierownikiem szkoły mianowano Tomasza Batysa, który ożenił się w Leszczynie i razem z żoną pracował w szkole. W 1920 r. zbudował przy szkole budynek gospodarczy. W 1924 r. został na własną prośbę przeniesiony do Mikluszowie. Po nim kierowali szkołą Stanisława Stawiarska i Józefa Mistalowa.
     Od 16 lipca 1928 r. kierownikiem szkoły jest Franciszek Ferenc, przeniesiony tu ze Zbydniowa. Szkoła zostaje przemianowana na dwustopniową o 3 nauczycielach. W 1955 r. na własną prośbę przenosi się do Wiśnicza S. Stawiarska. Do wybuchu wojny uczy tu 2 nauczycieli, 18 września 1939 r. w budynku szkolnym zakwaterowano wojska niemieckie. Dokonały w budynku bardzo dużych zniszczeń. Władze okupacyjne zwolniły z pracy żonę kierownika - Józefę Ferenc. W to miejsce zatrudniono najpierw Marię Szybowską, potem Annę Matuszak i Józefę Fitrzyk. W czasie okupacji kierownik Ferenc prowadził tajne nauczanie.
      Po wojnie przywrócono do pracy żonę kierownika. Kadra składała się więc z 3 osób, trzecią była Józefa Szewczyk. Po roku pracy przeniosła się jednak do Ispiny, a na jej miejsce mianowano Marię Czapeczka. Gromada wyremontowała budynek szkolny i zakupiła najpotrzebniejszy sprzęt. W 1947 r. rozpoczęła szkoła prowadzenie kursów dla analfabetów. Wtedy też założono we wsi orkiestrę dętą.
     W r. szk. 1947/48 w 7 klasach uczy 4 nauczycieli (czwartą jest Karolina Jaremkiewicz). Powstaje również Szkoła Rolnicza. Koło szkoły zrobiono obrodzenie. Założono w szkole koło PCK a we wsi koło ZMW. W 1949 r. w szkole działają organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, SKO, PCK, Spółdzielnia Uczniowska. Jest szkolna biblioteka, z której korzysta 163 uczących się wtedy w szkole uczniów. Wydzierżawiono boisko i zakupiono piłkę nożną i siatkową. Zorganizowano Święto Wychowania Fizycznego. Uczyło 4 nauczycieli (w tym Maria Skowronek). Nauka odbywa się w 3 salach.
      Na rok szkolny 1955/54 wynajęto u Jana Ruchały pomieszczenie na czwartą salę szkolną. Powstaje inicjatywa rozbudowy szkoły. 1 maja 1954 r. zaczyna się rozbudowa - dobudowywanie piętra. Dużo dla rozbudowy przyczynili się sołtys Józef Gadzina oraz Stanisław Chojecki. Od 1.09.1954 r. pracuje tu, za Karolinę Więcław, przeniesioną do Szczytnik, Stanisława Sokołowska. 1 grudnia 1955 r. wprowadzono naukę w nowych salach. Jedną salę przeznaczono na salę gimnastyczną. Koło szkoły zrobiono betonowe chodniki. Sprawiono rynny. Wieś i szkoła zostały zelektryfikowane. Dla szkoły zakupiono odbiornik radiowy. Nauczycielka Sokołowska odeszła na studia do Wrocławia i w to miejsce zatrudniono córkę kierownika-Bogumiłę Surga. Nowa nauczycielka zakłada w szkole drużynę harcerską.

      W 1956 r. oddano do użytku całe nowe piętro. Wyremontowano także budynek gospodarczy i drewutnię. Drucianą siatką ogrodzono teren szkoły. Dzięki staraniom przew. Kom. Rodz. Kazimierza Kruczyńskiego zakupiono dla szkoły nowy sprzęt.
     W 1958 r. utworzono ze starszej młodzieży zespół pieśni i tańca. W tym też roku przeprowadzono remont generalny mieszkania kierownika Ferenca. Rok później założono orkiestrę dętą, która występowała na szkolnych uroczystościach. W szkole dobrze rozwija się czytelnictwo.4 uczniów zdobywa za czytelnictwo nagrody na szczeblu powiatu. Pożegnanie kl. VII w 1960 r. połączono z obchodami 1000-lecia państwa polskiego. W Leszczynie gościło z tej okazji wielu dostojnych gości. W tym też roku do szkoły doprowadzono telefon.
      W roku szkolnym 1961/62 uczyło się tu 125 uczniów. W roku następnym, w wyniku kolejnej reorganizacji utworzono klasę ósmą. 19 maja 1963 r. zorganizowano tu dużą imprezę środowiskową "Święto kwitnącej jabłoni". W 1964 r. powstaje Komitet Budowy Domu Kultury. Od r. szk.1966/67 rozpoczyna naukę kl.VIII. Trzeba było przebudować budynek szkolny. Zatrudniono też nową nauczycielkę- Marię Skoczek. To ona zostaje wybrana przewodniczącą miejscowego koła ZMW. Od września 1968 r. uczy tu nowa nauczycielka-Michalina Popiołek.
      W 1969 r. zatrudniono w szkole Zofię Jarosz i Stanisława Brzegowego, którego jednak wkrótce przeniesiono do pow. Oświęcim. W 1970 r. zatrudniono Wiesławę Rabczuk, a ze Szkoły w Królówce przybyła Irena Chojecka.
      W 1971 r., po przepracowaniu 41 lat przeszedł na emeryturę Franciszek Ferenc. Nowym kierownikiem szkoły został Aleksander Waligóra. Razem z nim pracowali: jego żona Maria, Irena Chojecka, Bogumiła Surga, Maria Skowronek, Zofia Jarosz i Bronisława Mikołajek. Nowy kierownik szkoły zakupuje do placówki dużo pomocy, w tym magnetofon i telewizor. Kolejnym kierownikiem szkoły został w 1972 roku Jan Wrona.

CDN

wstecz