KRZYŻE, FIGURY I KAPLICZKI PRZYDROŻNE W LESZCZYNIE

     Na terenie Leszczyny, w różnych częściach wioski, wybudowano w przeszłości kilkanaście przydrożnych krzyży, figur i jedną, większą kaplicę. Jest również kaplica na cmentarzu wojennym nr 310, wybudowana w 1916 roku. Każda z nich ma swoją genezę i historię. Większość z nich powstała na przełomie XIX i XX wieku. Niestety niewiele o tym wiemy. Może warto, aby ktoś nimi bardziej się zainteresował i zatroszczył o konserwację, bo kilka z nich jest już mocno zniszczonych przez czas i warunki klimatyczne.

Kaplica w Leszczynie.

Kaplica w Leszczynie, p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Położona jest na parceli nr 32 Burkowiczów. Mszalna. Wzniesiona 1883 z fundacji gromady Leszczyna. O cechach barokowo-klasycystycznych. Z kamienia i cegły, otynkowana, kryta blachą. Salowa, zamknięta trójbocznie. Wnętrze nakryte sufitem z fasetą i sztukateriami listwowymi. Elewacja frontowa ujęta w narożach pozornym boniowaniem, zwieńczona trójkątnym szczytem, oddzielonym profilowanym gzymsem i ujętym po bokach małymi obeliskowymi sterczynami, zakończonymi kulami; w zwieńczeniu sterczyna z kulą, kutym krzyżem i wiatrowskazem w kształcie koguta; na podstawach obelisków płaskorzeźby: śś. Antoni i Michał Archanioł; pośrodku nisza ujęta kolumienkami z posążkiem N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej, zwieńczona uskrzydloną główką aniołka. Portal zamknięty półkoliście, nad nim płycina ujęta wolutami z krzyżem i datą budowy, powyżej płaskorzeźba św. Jerzego. W elewacjach bocznych okna ostrołukowe. Dach dwuspadowy z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nakrytą niskim ostrosłupowym hełmem. Wewnątrz ołtarz w tradycji barokowej w. XIX, z elementami snycerskimi 2. poł. w. XVII; w nim wymiennie: kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego na malowanym tle; w zwieńczeniu obraz Serca Jezusa; po bokach rzeźby św. Biskupa (Stanisława?) i bł. Kingi (?).

Kaplica na cmentarzu wojennym w Leszczynie.

Kaplica na cmentarzu wojennym nr 310 w Leszczynie. Autorem projektu kaplicy i całego cmentarza jest wiedeński architekt Franz Stark. Została wykonana z ciosów kamiennych, na planie koła, z dwoma prostokątnymi, niższymi przybudówkami. Wejście od zachodu. nakryta wysokim, stożkowym dachem z okapem, kryta gontem. Na ścianach kaplicy dwa okna przysklepione pełnym łukiem. Poniżej okna od strony północnej tablica inskrypcyjna z napisem "Bewahrt die Taugenden, die krieges Not so leuchtend hat erweckt, ihr lebenden und wir, des Kriegers Opfer, segnen ihn". Wewnątrz drewniany strop z motywem ośmioramiennej gwiazdy.

Figura w Leszczynie. Figura w Leszczynie.

Figura w Leszczynie na parc. nr 7 J. Wołowca. Wzniesiona 1899 z fundacji Józefa i Marianny Wołowców. Kamienna, z elementami ze sztucznego kamienia; wyk. Wojciech Samek w Bochni. Pełnoplastyczna grupa Ukrzyżowania z Chrystusem, Matką Boską Bolesną i św. Janem Ew., na czworobocznym, uskokowym, ogzymsowanym postumencie z niszą, w której posążek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz płaskorzeźby: śś. Józef z Dzieciątkiem, Michał Archanioł. Wykonana przez W. Samka - rzeźbiarza z Bochni.

Kapliczka murowana w kształcie słupa w Leszczynie na parceli nr 1 Ireny Chojeckiej. Wzniesiona 1894 z fundacji Tomasza i Katarzyny Chojeckich. Kamienna; wykonał ją  Teodor Twaróg z Limanowej. Analogiczna do poprzedniej, z niszą, w której posążek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i płaskorzeźby Trójca Św., Dobry Pasterz, śś. Tomasz, Katarzyna, Józef z Dzieciątkiem, Wojciech, Zofia z córkami.

  Figura w Leszczynie. Figura w Leszczynie.

Figura w Leszczynie na parc. nr 42 A .Dudziaka. Wzniesiona 1908 z fundacji Józefa i Małgorzaty Mączków. Kamienna, z elementami ze sztucznego kamienia; wyk. Wojciech Samek w Bochni. Pełnoplastyczna grupa Ukrzyżowania, z Chrystusem, Matką Boską Bolesną i św. Janem Ew., na czworobocznym skokowym postumencie z niszą, w której posążek N.P.Maryi Niepokalanie Poczętej oraz płaskorzeźby: śś. Małgorzata, Józef z Dzieciątkiem, Katarzyna.

Kapliczka murowana w kształcie słupa w Leszczynie na parceli nr 126 K. Wołowca. Wzniesiona po 1945 z fundacji Konstantego Wołowca lub Tomasza Karteczki, na pamiątkę przechowywania obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej w pobliskiej Królówce. Kamienno - betonowa. W kształcie uskokowego postumentu, częściowo z dzikiego kamienia, częściowo z bloków betonowych, z płytką niszą, w której oszklona rama z oleodrukiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej; zwieńczona krucyfiksem.

Figura w Leszczynie. Przydrożny krzyż w Leszczynie.

Kapliczka murowana w kształcie słupa w Leszczynie na parc. nr 71 J.J. Stochlów. Wzniesiona 1892 z fundacji Mateusza i Reginy Stochlów. Kamienna, czworoboczna, trójkondygnacjowa, ogzymsowana z niszą, w której posążek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz płaskorzeźby: Trójca Św., śś. Wawrzyniec, Franciszek, Mateusz, Józef, Szymon, Małgorzata oraz Zwiastowanie.

Krzyż drewniany w Leszczynie na parc. nr 38 S. Jarotka. Wzniesiony zapewne w. XIX/XX. Z rzeźbionym w drewnie wizerunkiem Chrystusa, na zdobnym tle z blaszanym zadaszeniem.

Leszczyna                                                     www.trzciana.pl