TRZCIANA - SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

KADENCJA 2011 - 2014

SOŁTYS RYSZARD RYBKA

RADA SOŁECKA KADENCJI 2011 - 2014

Krzysztof Kącki, Edward Bębenek, Roman Bujak, Maria Zdebska, Aleksandra Bobek, Jan Łukasik, Janusz Szczur, Henryk Węglarz, Bogusław Kaja.

KADENCJE 1991 - 2010

SOŁTYS JAN BUREK

Eugeniusz Burek.
Eugeniusz Burek - sołtys Trzciany

   Eugeniusz Burek urodził się 2 kwietnia 1938 roku w Trzcianie, w rodzinie Ludwiki (Bujak) i Kazimierza Burków, jako pierwszy z sześciorga dzieci. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej Trzcianie, gdy kierownikiem placówki był pan Augustyn Młynarski. Ukończył ją w 1951 roku. Potem podjął naukę w czteroletnim Technikum Mechanicznym w Krakowie. Gdy je ukończył miał 17 lat. Pracę zawodową podjął w 1955 roku w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury w Kielcach (obecnie "Chemar"). Pracował tam jako pomocnik mistrza na wydziale narzędziowni. Po trzech latach pracy w Kielcach powrócił w rodzinne strony i zatrudnił się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łapanowie jako nauczyciel zawodu. Ukończył jednoroczny kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, później jeszcze dwuletnie Studium Nauczycielskie w Katowicach, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, uzyskując tu tytuł magisterski.

    Jako nauczyciel pracował w Łapanowie nieprzerwanie do 1985 roku. W tym właśnie roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę, pracując jednak jeszcze przez pewien czas na cząstkę etatu. 

 Eugeniusz Burek. Eugeniusz Burek.
Na zebraniu OSP Trzciana. Podczas zebrania wiejskiego w 2007 roku.

    Od 1955 roku do dziś jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Żył w takich czasach, że musiał zapisać się też do PZPR, czego zresztą nie ukrywa. Przez dwie kadencje był reprezentował Trzcianę jako radny Rady Gminy w Żegocinie, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty. Potem działał w Komitecie Reaktywacji Gminy Trzciana i był także radnym w nowopowstałej w 1995 roku gminie. Funkcje te sprawował do 2006 roku.
    Sołtysostwo objął w 1991 roku po zmarłym Benedykcie Domagale. Już wcześniej działał w radzie sołeckiej pełniąc funkcję jej przewodniczącego, która była wówczas oddzielona od funkcji sołtysa. Pełnił wiele innych społecznych funkcji, np. przewodniczył Komitetowi Budowy Ośrodka Zdrowia, był członkiem komitetów telefonizacji gminy, któremu przewodniczył Stefan Pietroń oraz budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Działa także w Gminnej Spółce Wodnej. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni SCh w Żegocinie. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Bochni, którą sprawuje już drugą kadencję.
   - W okresie mojej pracy w radzie sołeckiej zaszły w Trzcianie duże zmiany, zwłaszcza w zakresie wyglądu, estetyki miejscowości. Teraz mamy piękne domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej (bank, szkoły, urząd gminy oraz kościół. Lat przybywa, sił ubywa. Ale tak się zaangażowałem w te różne prace, że trudno było odmówić prośbom mieszkańców i zdecydowałem się kandydować na funkcję sołtysa po raz kolejny. Stoją przed nami kolejne duże zadania: budowa oczyszczalni, kanalizacji, wodociągu. Konieczne są także remonty dróg, mostów, a także budowa kolejnych odcinków nowych i modernizacja starych chodników. Widzę także potrzebę budowy w Trzcianie boiska sportowego z prawdziwego zdarzenia. Można na ten cel wykorzystać tzw. Plebańskie Pola (teren za rzeką, w pobliżu parkingu. W ostatnich latach "przyhamowało budownictwo mieszkaniowe, nastąpił natomiast znaczny przyrost punktów usługowych, a zwłaszcza sklepów. Są aż dwa markety. Niepokoi mnie także sprawa pustostanów, których kilka pojawiło się we wsi, zwłaszcza w okolicach tzw. Rynku - mówi sołtys.
    Z mieszkańcami kontaktuję się najczęściej przy pobieraniu należności podatkowych. Urzęduje w jednym z pokoików w budynku starego urzędu gminy. Wiadomości podaje również na tablicy ogłoszeń. W pilnych i ważnych sprawach pomaga mu również ksiądz proboszcz, podając informacje w kościele. Do przekazywania wiadomości służą także częste ostatnio szkolenia rolnicze. Przynajmniej raz w roku musi się odbyć także zebranie wiejskie.

Eugeniusz Burek.  Eugeniusz Burek.
Podczas sesji Rady Gminy w Trzcianie. Na Konkursie Recytatorskim w PG w Trzcianie.

     Swoją troską sołtys Eugeniusz Burek obejmuje także inne jeszcze sprawy. Boli go brak troski o czystość rowów przy drogach i czystość lasów. Od kilku już lat bezskutecznie stara się o uruchomienie w Trzcianie izby regionalnej. Już chyba osiem wniosków o pozyskanie środków na jej przygotowanie i urządzenie nie uzyskało poparcia. Sporo eksponatów już zebrano. - Środków już chyba nie pozyskamy, więc będziemy musieć poradzić sobie jakoś sami - mówi sołtys Burek.

04.2007

SOŁTYS I RADA SOŁECKA KADENCJI 2007 - 2010

Sołytys: Eugeniusz Burek. Rada Sołecka: Edward Bębenek, Henryk Cempura, Józef Dudziak, Jan Gierek, Bronisław Kłósek, Bogusław Kaja, Krzysztof Kącki, Aleksandra Bobek, Janusz Szczur.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA KADENCJI 2003 - 2006

Sołytys: Eugeniusz Burek. Rada Sołecka: Bębenek Edward, Kącki Krzysztof, Dudziak Józef, Kukla Stanisław, Kłósek Bronisław, Wierzbicka Stanisława, Cempura Stanisław, Gierek Jan, Kaja Bogusław

SOŁTYS I RADA SOŁECKA KADENCJI 1999 - 2002

Sołytys: Eugeniusz Burek. Rada Sołecka: Kącki Krzysztof, Węglarz Henryk, Bębenek Edward, Natanek Jan, Leśniak Augustyn, Kukla Stanisław, Banaś Ryszard, Bujak Stanisław, Kłósek Bronisław, Dudziak Józef

SOŁTYS I RADA SOŁECKA KADENCJI 1995 - 1998

Sołytys: Eugeniusz Burek. Kłósek Bronisław, Kołodziej Stanisław, Sumara Mikołaj, Kącki Krzysztof, Węglarz Henryk, Natanek Jan, Kłósek Kazimierz, Stabrawa Edward, Halberda Józef, Kukla Andrzej

wstecz