UJAZD - TEKSTY ŹRÓDŁOWE

  • Ujazd, część Zbydniowa, w pow. bocheńskim, leży na lew. brzegu Stradomki, o 5,5 klm. na płd.-wsch. od Łapanowa. Liczy 48 dm. i 269 mk., 157 rz.-kat. i 12 izr. Graniczy na płn. z Trzcianną, na zach. ze Zbydniowern, na wschód z Dębina a na płd. z Rzdzawą. W 1490 (Pawiński, Małop., 449) "Yyasd", w par. Trczyana, płacił z 1 łana. W 1581 (ibid., 54) należał w części do Jana Gabońskiego, w części do Andrzeja Rzyzniewskiego. Mieli oni 3 półłanki km., 3 zagr. z rolą i i komornika bez bydła.  
                                                                           
                                          Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880

  •  

wstecz