Samorząd Gminy Trzciana


Komunikat (obwieszczenie) Wójta Gminy Trzciana   Zgodnie z art. 18 Ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89 poz.415) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 11.04.2003 r. o godz.  9.00 w sali konferencyjnej Domu Strażaka w Trzcianie odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Trzciana.

Trzciana 01.04.2003 r.


Wójt Gminy Trzciana
Józef Nowak

<<< wstecz