Samorząd Gminy Trzciana

  ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANA NR 73/IV/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz.219 / w związku z art. 48 ust.1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku, w składach osobowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicach ogłoszeń w Gminie Trzciana.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Trzciana Nr 73/04 z dnia 17 maja 2004 r.

I.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kamionnej:

1.    Wołowiec Joanna,
2.    Musialski Józef,
3.    Rybka Mirosław,
4.    Fortuna Danuta,
5.    Kubacki Kazimierz,
6.    Lipnicka Joanna,
7.    Mroczek Katarzyna,
8.    Dudek Jerzy,
9.    Legień Dominika,
10.  Mikołajek Mateusz.

II.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kierlikówce:

1.    Tracz Stanisław,
2.    Przybyłko Aleksandra,
3.    Dudzic Krzysztof,
4.    Matląg Wiesław,
5.    Janiczek Marcin,
6.    Mech Halina,
7.    Kowalczyk Stanisław,
8.    Kukla Aleksandra,
9.    Anielska Marzena,
10.  Dudziak Sławomir.

III.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Leszczynie:

1.    Pietroń Maria,
2.    Dudziak Andrzej,
3.    Rybka Andrzej,-
4.    Szczepanik Urszula,
5.    Krawczyk Józef,
6.    Kurczak Wojciech,
7.    Szaraj Maria,
8.    Łabęda Grażyna,
9.    Tracz Irena,
10.  Zelek Magdalena.

IV.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Łąkcie Dolnej:

1.    Pietras Halina,
2.    Musialski Kamil,
3.    Dudziak Łukasz,
4.    Kinel Henryka,
5.    Kukla Franciszek,
6.    Stawarz Maria,
7.    Rosiek Anna,
8.    Kukla Maria,
9.    Stelmach Justyna,
10.  Kołodziej Ewa.

V.    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Trzcianie:

1.    Mikuła Małgorzata,
2.    Musialska Monika,
3.    Mech Michał,
4.    Tatko Krystyna,
5.    Wojewoda Regina,
6.    Mikołajek Tadeusz,
7.    Cierniak Anna,
8.    Sroka Paweł,
9.    Opioła Stanisława,
10.  Mikołajek Bronisława.

Pracownicy Gminy Trzciana desygnowani do pracy w OKW przez Wójta Gminy:
OKW Nr 1 - Dudek Jerzy,
OKW Nr 2 - Kukla Aleksandra,
OKW Nr 3 - Łabęda Grażyna,
OKW Nr 4 - Kukla Maria,
OKW Nr 5 - Sroka Paweł.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANA NR 74/IV/04 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego w Urzędzie Gminy w Trzcianie.

Na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz.219 / w związku z art. 52.1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Biuro Wyborcze w Urzędzie Gminy w Trzcianie, w składzie: Dorota Kuśnierz, Bogumiła Jagielska, Danuta Michniak Dutkiewicz.

§ 2.

Zadaniem Biura jest obsługa administracyjna i zapewnienie warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Trzciana, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku oraz pełnienie dyżuru w budynku Urzędu Gminy w dniu wyborów w godz. 8.00 do 22.00.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcianie.

<<< wstecz