OCHRONA   ZDROWIA W GMINIE TRZCIANA

Budynek Ośrodka Zdrowia w Trzcianie.

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TRZCIANIE

        Uchwałą Rady Gminy z dnia 18 czerwca 1998 r. przejęto Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzcianie i nadano mu własny statut. Stanowi on m. in., że celem Zakładu jest zapewnienie podstawowej opieki zapobiegawczo - leczniczej dla ludności zamieszkującej stale lub czasowo na obszarze działania Zakładu (gminy). Do tych zadań należą m.in. udzielanie porad lekarskich w Ośrodku Zdrowia i w domu chorego, objęcie opieką zapobiegawczą, prowadzenie czynnego poradnictwa, orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy, prowadzenie nadzoru sanitarnego, szerzenie oświaty zdrowotnej itp. Zakład ma funkcjonować w oparciu o 3 podstawowe zasady: możliwości wyboru lekarza, ciągłości i kompleksowości opieki oraz zakresu świadczeń. Ma dostosować godziny pracy placówki do potrzeb podopiecznych i mieć wydłużony czas pracy np. do godz. 20 (w zależności od potrzeb) oraz sprawować całodobową opiekę. Organami ZOZ są Rada Społeczna GZOZ i Kierownik GZOZ.
      O genezie i nadziejach związanych z reformą służby zdrowia w Gminie Trzciana rozmawiam z Przewodniczącym Rady Społecznej GZOZ w Trzcianie Józefem Nowakiem (Wójt z "urzędu" jest Przewodniczącym Rady ZOZ).
- Jak to się stało, że przejęliście Ośrodek Zdrowia na "własny garnuszek"?
- Do przejęcia Ośrodka Zdrowia przymierzaliśmy się jeszcze w poprzednim roku. Pytaliśmy, m. in. w Rzezawie o to jak się do tego zabrać i czy w ogóle warto. Ich doświadczenia były pomyślne, więc zrobiliśmy kalkulację, ale w podjęciu decyzji przeszkodziła nam powódź. Ośrodek przejęliśmy więc dopiero teraz, czyli z dniem 1 lipca br.
- Czy tylko kalkulacja i doświadczenia Rzezawy przekonały Was do takiego działania?
- Nie tylko. Uważnie wszystko przeanalizowaliśmy. Mieliśmy kilka atutów. Mamy nowy budynek będący w bardzo dobrym stanie, oddany do użytku w 1994 r. Mamy mieszkania dla lekarzy znajdujące się tuż obok Ośrodka. Korzystne dla nas okazuje się także naliczanie naszego funduszu na ochronę zdrowia według liczby mieszkańców. Wystarczy go na place i utrzymanie obiektu i zakup części wyposażenia. Zaś ze środków gminy możemy dopomóc Ośrodkowi kupując najpotrzebniejszy sprzęt. Ufundowaliśmy już np. aparat do robienia EKG.
- Czym w tej chwili dysponuje Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej?
- W budynku znajduje się cztery poradnie (ogólna, dla dzieci, "K" i stomatologiczna) i własne laboratorium. Zatrudniamy 3 lekarzy na cały etat (ogólny, pediatra i stomatolog), jednego na 1/2 etatu, dwa razy w tygodniu przyjmuje także ginekolog. Są 4 pielęgniarki i laborantka, która robi wszystkie badania podstawowe.
- Co w praktyce, da mieszkańcom gminy, przejęcie Zakładu Opieki Zdrowotnej?
- Mieszkańcy będą mieć łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Teraz powinno być nam łatwiej lepiej wyposażyć gabinety lekarskie. Mamy w tej chwili dużą szansę na uzyskanie z KRUS środków na wyposażenie Zakładu w sprzęt rehabilitacyjny dla leczenia schorzeń typowych dla rolników. Jest więc szansa na poprawę opieki medycznej i przybliżenie tej opieki do mieszkańców. Jak będzie? Okaże się wkrótce. Póki co z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie działalności Kas Chorych.

Tadeusz Olszewski "Merkuriusz" 1998 nr 6

LINKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2006 ROK

PRAWA PACJENTA

Wstecz