Samorządny Samoprząd - Projekt realizowany w Gminie Trzciana.

O PROJEKCIE

    Projekt "Samorządny Samorząd" będzie kształtował wiedzę i umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. W tym celu zostaną utworzone w każdej ze szkół trzy grupy szkoleniowe o charakterze wolontariackim, które w swojej miejscowości zdiagnozują potrzeby lokalnej grupy rówieśniczej i w odpowiedzi na nie zrealizują własne mikro projekty. Grupy te przejdą cykl warsztatów przygotowujących je do tego zadania.
    Kolejnym krokiem będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, która stanie się rzecznikiem młodych na terenie Gminy oraz ciałem inicjującym i realizującym inicjatywy na rzecz swoich rówieśników. By stworzyć MRG odbędą się oficjalne wybory poprzedzone kampanią wyborczą, w czasie której młodzi kandydaci prezentować będą swoje programy. Dla kandydatów zostanie zorganizowany dwudniowy warsztat z zakresu autoprezentacji i kulturalnego prowadzenia sporów. Po wyborach młodzi radni zostaną oficjalnie mianowani przez Wójta Gminy i zrealizują swoją pierwszą inicjatywę na rzecz rówieśników w gminie.
    Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze szkołami i Urzędem Gminy Trzciana.  Koordynatorem projektu jest mgr Katarzyna Janiczek, a nauczycielami współpracującymi są: w Gimnazjum w Kamionnej mgr Jolanta Jaworska, w Gimnazjum w Trzcianie mgr Barbara Burkowicz, a w Gimnazjum w Leszczynie mgr Maria Smoleń - Drabik.

[wstecz]