Parafie Gminy Trzciana

 

Na terenie gminy są aż cztery parafie. Najstarsza z nich to parafia trzciańska. Jej początki sięgają XIII wieku. Kolejną, powstałą z odłączenia od Trzciany jest parafia w Kamionnej, którą ustanowiono przed wybuchem II wojny światowej. Także z odłączenia od parafii w Trzcianie powstały dwie najmłodsze: w Leszczynie (1982 r.) i Kierlikówce (2000 r.).  Część mieszkańców Łąkty Dolnej należy do parafii w Łąkcie Górnej.

Trzciana jako osada zaistniała w XIII wieku. W latach 1262 - 1266 wybudowany został w Trzcianie Klasztor Kanoników Regularnych od Pokuty, ufundowany przez rycerzy Wysza i Dzierżykraja z Niegowici. Klasztor przeżywał zawieruchy wojenne. W okresie wojen szwedzkich w XVII w. został dwukrotnie spalony, a 10 zakonników zamordowanych. Trzciana jest największą spośród 7 wsi wchodzących w skład Gminy Trzciana-liczy 1570 mieszkańców (dane z 31.12.2011 r.).
Gmina Trzciana położona jest w województwie małopolskim, w południowej części powiatu bocheńskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego.Jako jednostka samorządowa funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 1995 r. reaktywowana decyzją Premiera po ponad 22 letniej przynależności do Gminy Żegocina. Łączna powierzchnia gminy to 4409 ha, liczba mieszkańców - 5189.
Sama Trzciana liczy 1570 mieszkańców (dane z 31.12.2011 r.).
Malownicze usytuowanie u stóp Góry Kamionna o wysokości 801 m n.p.m. teren pagórkowaty, poprzecinany licznymi potokami, bogaty w zabytki przyrody – sprawia, że wieś dotychczas rolnicza ma wszelkie zadatki na rozwój turystyki.
Rys historyczny.
Pierwsza kronikarska informacja o Trzcianie pojawiła się w 1262 r. kiedy to książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał dziedzicowi z Niegowici lasy i gaje o pow. około 100 km². Informacja ta mówi o części Trzciany – Libichowej, natomiast nazwa Trzciana pojawia się dopiero w XV wieku i pochodzi najprawdopodobniej od trzciny, która występowała tutaj na bardzo dużych obszarach, otaczając stawy rybne należące do klasztoru.
W latach 1262-1266 w Trzcianie został lokowany klasztor Kanoników Regularnych Św. Marka jako fundacja rycerska Dzierżykraja i Wysza z Niegowici. Zakonnicy postawili na wzgórzu swój własny, najprawdopodobniej drewniany kościółek.
Jak podają źródła historyczne już w 1335 r. istniała w Trzcianie parafia, do której należało ponad 1100 wiernych z Trzciany i okolic. W tym czasie liczniejsze parafie Ziemi Bocheńskiej istniały tylko w Niegowici, Lipnicy Murowanej i samej Bochni. W drugiej połowie XVI w. w miejsce starego, drewnianego kościółka powstał nowy, już murowany. Była to świątynia jednonawowa, z prostokątnym prezbiterium i zakrystią. W 1652 r. w czasie wojen kozackich klasztor został zrabowany, spalony a zakonnicy pozabijani. W pięć lat później wymurowano nowy, do dzisiaj stojący kościół, który kilkakrotnie był rozbudowywany i kryje w sobie cenne zabytki, m.in. chrzcielnicę kamienną, późnogotycką z 1437 r. renesansowy portal do zakrystii z XVI wieku, boczne portale barokowo- klasycystyczne, konfesjonał rokokowy, ołtarz z XVII wieku. 14 lipca 2002 r. podczas parafialnego odpustu poświęcono dwie nowo wybudowane, strzeliste wieże, które nadały kościołowi wybitnie neogotycki wygląd. Trzciańska świątynia może poszczycić się unikatowym na skalę ogólnopolską zabytkiem sztuki kamieniarskiej. Jest to gotycka chrzcielnica, datowana na 1497 r. Jej niezwykły artyzm wyraża się w dwóch rzeczach - umieszczonymi na korpusie kolorowanymi herbami szlachty polskiej i herbem Polski, a także pięknym kształtem plecionego nodusa (zgrubienia na trzonie łączącym czarę ze stopą kielicha).
Nieznany artysta - kamieniarz z końca XV wieku wyrzeźbił tę chrzcielnicę, nadając jej kształt kielicha na planie ośmioboku o średnicy 78 cm. Jest wysoka na 107cm i posiada czaszę z trzema dużymi, lekko zagłębionymi tarczami, na których widnieją herby: Prus, Orzeł Polski i Starykoń. Z kolei na nodusie artysta umieścił siedem tarcz herbowych: Janina, Warnia, Syrokomla, a na stopie kielicha: Zaręba, Poraj i jeszcze jeden - nierozpoznany.Jest tu także wyryta data: 1497. Chrzcielnica prezentuje najwyższy poziom artyzmu. O ile czas powstania chrzcielnicy nie budzi wątpliwości o tyle fundatorzy chrzcielnicy pozostają nieznani. Byli nimi zapewne właściciele wsi, należących wtedy do trzciańskiej parafii lub wsi okolicznych.Chrzcielnica przechodziła wraz z kościołem wiele trudnych chwil np. jego spalenie w połowie XVII wieku, ale na szczęście ocalała. Czas zrobił swoje i kolory malunków, a także samego kamienia wyblakły. Dopiero w końcu 2007 roku dzięki prywatnemu sponsorowi, została odrestaurowana w firmie Pana Mirosława Babicza ze Trzciany. Podczas zdjęć wykonanych w laboratorium, okazało się że chrzcielnica była wykuta z czarnego piaskowca, a jej niektóre elementy pozłocono szczerym złotem. W taki właśnie sposób została odnowiona i znów nabrała należnego jej blasku.

Sytuacja społeczno-gospodarcza.
Centrum wsi rozciąga się od kościelnego wzgórza poprzez rynek, gdzie znajduje się stary budynek gminny, w którym obecnie ma siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Poczta Polska, aż po obecny budynek Urzędu Gminy. Na tej trasie zlokalizowane są sklepy, budynki: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, Dom Strażaka, w którym ma siedzibę Gminna Świetlica i Gminna Biblioteka Publiczna oraz budynek, w którym działają dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
Poza centrum Trzciany zabudowa jest rozproszona, co zwiększa koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej.
Trzciana jest w 100 % stelefonizowana i zgazyfikowana, zorganizowano selektywny wywóz śmieci i odpadów, centrum Trzciany objęto siecią kanalizacyjną. Kilku bardziej przedsiębiorczych mieszkańców ma własne firmy, zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników. Poza tym istnieje sporo osób, których działalność gospodarcza opiera się na handlu i usługach. Liczba podmiotów gospodarczych w Trzcianie – 74.
Podstawowym zajęciem ludności jest rolnictwo, aczkolwiek małe przydomowe gospodarstwa nie są efektywne i przeciążone zbędną siłą roboczą. Stąd poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodów i upatrywanie ich na przykład w turystyce. Ogólna pow. Gminy to 4409 ha , zaś Sołectwo Trzciana zajmuje 1141,80 ha czyli 25,9 % całej gminy.
Użytki rolne stanowią 786,3 ha tj.68,86 % pow. W tym:
-grunty orne – 545,4 ha
-użytki zielone – 136,2 ha.
W hodowli zwierząt przeważa bydło mleczne i trzoda chlewna.
Znaczna część rolników prowadzi uprawy warzyw i kwiatów pod osłonami.
Potencjał turystyczny Trzciany wynika z jej położenia geograficzno-przyrodniczego, niskiego zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, korzystnego usytuowania względem aglomeracji krakowskiej /45 km do centrum Krakowa/ urozmaiconej rzeźby terenu, gdzie malowniczo wije się Potok Sanecki.
Ogranicznikiem rozwoju turystyki jest słaby stan infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, aczkolwiek działa restauracja z niewielkim hotelem w centrum Trzciany oraz ostatnio uruchomiono nową restaurację „ARKADIA" i mini bar „ALF'.
Mimo, że warunki krajobrazowe pozwalają gminie na stworzenie ciekawej oferty turystycznej, niedorozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprawia, że konieczny będzie duży wkład finansowy zarówno samorządu jak i całej społeczności w poprawę sytuacji na tym polu.
Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych uwypukla dwa zasadnicze problemy:
- bezrobocie, powodowane brakiem miejsc pracy w sferze około rolniczej oraz pozarolniczej,-
- niska efektywność rolnictwa, powodowana małą skalą produkcji, co jest wynikiem rozdrobnienia gospodarstw i przeciążenia ich zbędną siłą roboczą.

 

Parafia pod wezwaniem Św. Małgorzaty PM
Adres: 32-733 Trzciana k. Bochni 1
Telefon:14 61-36-013

 

Odpust: niedziele przed lub po 13 lipca
Msze święte: - niedziela 7:00, 9:00, 11:00, 15:00
Msze święte: - dni powszednie 6:30, 18:00 (16:00)

http://www.parafiatrzciana.pl/

 

 

 

 

 

Parafia pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
Leszczyna 151, 32-733 Trzciana k. Bochni,
Telefon:14 61-36-038

 

Odpust: ostatnia niedziela sierpnia - MB Częstochowskiej
Niedziela: Msze św. - godz. 7.30, 10.00
Dni powszednie - Msza św. godz. 6.30. lub 17.00 (W okresie letnim 18.30)
W I piątek - Msze św. godz. 6.30 i 17.00 (Okres letni 18.30).
W I sobotę - Msza św. i nowenna do M.B. Częstochowskiej - godz. 17.00 lub 16.00.

 

 

 

 

Parafia pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny Królowej Polski
Adres: 32-732 Kamionna 47
Telefon 14 61-37-036

 

Odpust: 3 maja
Msze święte - niedziela 7.30, 10:30
Msze święte - dni powszednie 7:00

 

Więcej informacji tutaj

 

 

 

 

Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP
Adres: Kierlikówka 102, 32-732 Kamionna,
Telefon:14 61-36-914,Proboszcz: ks. Zbigniew Marek Wachowicz

 

Odpust: niedziela przed lub po 19 marca
Msze święte - niedziela 7:00, 10:00 (7:00, 10:00)
Msze święte - dni powszednie: Pn Wt Sb - godz. 6.30, Śr Czw Pt - 18.00
Środa - nowenna do Św. Józefa 18.00

e-mail: zwachowicz@neostrada.pl

powiększ tekst A A A